Sökning: "utsäde"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet utsäde.

 1. 1. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 2. 2. Den blomstertid nu kommer? : En studie av frilandsodlade svenska snittblommor - utmaningar och möjligheter utifrån ett hållbarhets- och livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Marika Johansson; Kajsa Zeilon; [2022]
  Nyckelord :cut flowers; sustainable development; life cycle assessment LCA ; slow flowers; seeds; field-grown; snittblommor; hållbar utveckling; livscykelanalys LCA ; slow flowers; Snittblomsodlare i Sverige; utsäde; frilandsodling;

  Sammanfattning : Cut flowers are products that have become a symbol of joy, sorrow and wealth. However, consumption contributes to various environmental problems, such as greenhouse gas emissions and leakage of nutrients and pesticides. This study aims to investigate the environmental impact of outdoor-grown cut flowers from a sustainability perspective in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Nio trähus ifrån 1200-talet - Hur har de kunnat bevaras?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrik Johansson; [2022]
  Nyckelord :authenticity; granary; heritage; interlocking joint; log house; Middle Ages; timber house; 13th century; timmerhus; knuttimring; knuttimrad stuga; liggtimmer; 1200-tal; timmerstuga; medeltiden; högmedeltiden; tidigmedeltid; Ingatorp; kyrkbod; autenticitet; spåntak; nävertak; takved; syllstensrad; Färsnäs; Fåsås; Zorns gammelgård; Zorngården; takytterskikt; trähus; väggspån; stolpunderrede; Älvdalen; dubbelkyrkhärbre; loftsboden; Dalarna; eldhus; härbre; kulturarv; kulturvård;

  Sammanfattning : The oldest profane log timber houses in Sweden dates back to the 13th century. This study investigates 9 of them. All of the houses are built with interlocking joints and the chosen timber are pine or fir. They are rather modest in size. LÄS MER

 4. 4. Hundens sökförmåga efter lantbrukets invasiva ogräs : en etikettsökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Larsson; [2021]
  Nyckelord :hund; detektion; växtskadegörare; flyghavre; fält; utsäde; pseudodoft; bekämpning;

  Sammanfattning : Plant pests and invasive weeds are an increasing concern in agriculture that can lead to negative consequences for the farmer, as a source of financial losses. The ability to detect plant pests is therefore important, to stop the spread and eliminate the problem. LÄS MER

 5. 5. Mjöldryga (Claviceps purpurea) : ett ökande problem i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Linus Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Mjöldryga; Claviceps purpurea; mykotoxin;

  Sammanfattning : Mjöldryga orsakas av den ascomykota svampen Claviceps purpurea. Mjöldryga har lett till flera massförgiftningar genom historien på grund av de svampgifter som bildas i svampens sklerotier. Svampen bildar sklerotier vilka är mjöldrygans övervintringsstadie. LÄS MER