Sökning: "utsökningsbalken"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet utsökningsbalken.

 1. 1. Kan bitcoin utmätas? En uppsats som behandlar möjligheterna att utmäta bitcoin i ljuset av utsökningsbalken.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Wihlborg; [2019]
  Nyckelord :Bitcoin; utmätning; blockkedja; kryptovaluta; virtuell valuta.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digital e-krona i ljuset av utmätning : En jämförelse med traditionella betalmetoder samt kryptovalutor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ingrid Lascar; [2018]
  Nyckelord :utmätning; e-krona; kryptovalutor; pengar; enkla kontofordringar; förhållande till tredje man; säkerställande av lös egendom;

  Sammanfattning : I dag har det utvecklats många olika betalmetoder och tekniken har bidragit till att många betalningar nu sker digitalt. Pengar är inte det självklara valet för betalning utan alternativ som bankkort och andra digitala alternativ har utvecklats. De digitala alternativen har också mynnat ut i nya typer av valutor såsom kryptovalutor. LÄS MER

 3. 3. May the (legal) force be with you - Ett nytt hopp om att finna klarhet i förvaltningsprocessens karaktär för att fastställa den negativa rättskraften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Eriksson Göbel; [2017]
  Nyckelord :negativ rättskraft en. double jeopardy or legal force or negative legal force ; rättskraftsfaktorer en. legal force facotrs or negative legal force factors ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsbeslut en. administrative decisions ; förvaltningsdom en. ; förvaltningsprocess en. administrative proceeding ; förvaltningsprocessens karaktär en. the administrative proceeding character ; Högsta förvaltningsdomstolen; förvaltningsrätten; kammarrätten; socialförsäkring en. social insurance .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vilka faktorer det är som gör att förvaltningsbeslut och förvaltningsmål karaktäriseras som tviste- eller brottmålsliknande. Denna karaktärisering leder i sin tur till att förvaltningsbeslutet eller förvaltningsdomen vinner negativ rättskraft så hinder föreligger för ny prövning av samma sak. LÄS MER

 4. 4. Råder det diskrepans mellan 8 kap. 4 § UB och vissa EU-rättsliga förordningar som reglerar gränsöverskridande verkställighet av domar?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Branko Danilovic; [2010]
  Nyckelord :Verkställighet; utsökningsbalken; Bryssel I-förordningen; obestridda fordringar; europeisk exekutionstitel; laga kraft; diskriminering;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har två EU-rättsliga förordningar stiftats i syfte att reglera erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område inom EU. Först stiftades Bryssel I-förordningen. I enlighet med den förordningen kan en dom som meddelats av domstol i en medlemsstat verkställas i en annan medlemsstat. LÄS MER

 5. 5. Erkännande och verkställighet av utländska domar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Frida Torstensson; [2010]
  Nyckelord :Erkännande och verkställighet av utländska domar; 3 kap 2 § utsökningsbalken; utländsk exekutionstitel; Bryssel I-förordningen;

  Sammanfattning : Sverige har traditionellt sett haft en negativ inställning till erkännande och verkställighet av utländska domar. Enligt 3 kap 2 § utsökningsbalken krävs stöd i lag för erkännande och verkställighet av en utländsk dom i Sverige. LÄS MER