Sökning: "utsatta omraden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden utsatta omraden.

 1. 1. Trädgårdstider : En studie om att stödja användandet av en trädgård på ett demensboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Liberg; [2018]
  Nyckelord :Information design; spatial design; outdoor environment; garden; dementia; cognition; Informationsdesign; rumslig gestaltning; demens; utomhusmiljö; trädgård; kognition;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete med inriktning mot rumslig gestaltning. I studien undersöks vilka aspekter som är viktiga vid utformning av en trädgård på ett demensboende. Projektet har genomförts tillsammans med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Fysiska miljön som potentiellt brottsförebyggande : En fallstudie av fyra svenska kommuner och deras fysiska miljö i utsatta och särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jesper Redander; Simon Roos; [2018]
  Nyckelord :Brottsförebyggande; kriminalitet; fysisk miljö; otrygghet;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att undersöka hur den fysiska miljön potentiellt kan används som ett brottsförebyggande medel. En teoretisk utgångspunkt tas i teorierna Eyes on the street (Jacobs 2004) och Crime prevention through environmental design (Cozens et al. 2005). LÄS MER

 3. 3. Utsatta områden - mål och medel : En studie om Polisen och dess arbete i de utsatta områdena

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vsevolod Lukashenok; Hanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :polis; närbyrakrater; utsatta omraden; implementering; diskurs; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar poliser och deras arbete i de så kallade utsatta områdena. Två rapporter från Nationella operativa avdelningen används som utgångspunkt för att undersöka hur de utsatta områdena beskrivs. En enkätundersökning har genomförts för att utreda enskilda polisers syn på sitt arbete med de utsatta områdena. LÄS MER

 4. 4. Visualization of Quantified Self with movement and transport data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Emil Westin; [2017]
  Nyckelord :Visualization; Quantified Self; Sustainable HCI; Persuasive technology; Human Computer Interaction;

  Sammanfattning : Transport systems account for a large part of the worlds CO2 emissions. In order to reach goals, set to lower emissions, we need to travel less by car and increase the use of sustainable means of transportation. LÄS MER

 5. 5. Varför ska jag lämna? : Grundskoleelevers upplevelser och reflektioner av att stanna kvar på skolor i utsatta områden

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aziz Daryan; Devran Budakci; [2017]
  Nyckelord :Segregering; Likvärdighet; Valfrihet; Utsatta områden.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elever upplever och reflekterar om att stanna kvar på en skola med så kallat ”dåligt rykte”, trots att de har rätten att välja skola i ett annat område. För att få fram elevernas upplevelser och reflektioner har vi utfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER