Sökning: "utseende på uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden utseende på uppsats.

 1. 1. Vem är det som sjunger? - Utforskande av identitet i röst och popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Balaz Leuba; [2020-06-10]
  Nyckelord :musikproduktion; identitetsmarkörer; vokalprocessering; populärmusik;

  Sammanfattning : I denna uppsats har författaren laborerat med olika identitetsmarkörer som finns inbäddade i hans egenmusik. Författaren har skrivit och producerat en låt i vilken han själv är vokalisten. LÄS MER

 2. 2. Investigating Primer Effects on Top Coat Structure : A Study Made at Volvo GTO, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johan Fors; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quality control is an integral part in all production industry. One important part of this control is the examination of the surface structure. This is especially important in automotive industries where the visual appearance is a big part of the general perception of quality for the customer. LÄS MER

 3. 3. Finns det genus och etnicitet i litteraturen vi tar del av som barn? : Kan litteratur forma våra könsroller?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nevin Erdogan; Yasmin Mushalah; [2020]
  Nyckelord :Lindenbaum; Bergström; genus; etnicitet och postkoloniala perspektivet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där vi arbetar för att tankar, värderingar och andra faktorer ska förebygga ett demokratiskt samhälle. Under de första åren i livet bemöter vi barnlitteratur i olika former omedvetet och medvetet. LÄS MER

 4. 4. Femininitet och maskulinitet i svenska låtar : En jämförande studie om hur femininitet och maskulinitet återskapas i svenska låtar som placerat sig i toppen på Svensktoppen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :femininitet; maskulinitet; genuskonstruktion; svenska låtar; musik;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur femininitet och maskulinitet konstrueras i svenska låtar som placerat sig i toppen av Svensktoppen 1979, 1989, 1999, 2009 och 2019. Uppsatsen jämför dels konstruktion av femininitet och maskulinitet mellan låtar som framförs av kvinnliga och manliga artister, dels hur detta har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars syn på flickor och pojkar i klänning - En intervjustudie med mammor om feminint kodade genusmarkörer på barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Victoria Davidsson; [2020]
  Nyckelord :föräldrar; mammor; barn; genus; genusmarkörer; femininitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppdelningen i kön är en grundläggande del av vår nutid. Det är kopplat till kropp och utseende, och inte minst till barn och deras genuskodade kläder, accessoarer och frisyrer. LÄS MER