Sökning: "utskovslucka"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet utskovslucka.

 1. 1. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av värmeförluster vid uppvärmning av utskovslucka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maria Sundberg; [2013]
  Nyckelord :Utskovslucka; isfrihållning;

  Sammanfattning : Vid vattenkraftverkens dammar finns utskovsluckor med syfte att vid behov kunna öppnas för att spilla vatten från dammen under kontrollerade former. Detta är mycket viktigt ur dammsäkerhetssynpunkt och avbördning från dammar måste kunna ske året runt för att säkerställa att vattennivån i dammen inte blir för hög. LÄS MER