Sökning: "utskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet utskrivning.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnaden vid en akut laparotomi - preoperativt, postoperativt samt vid utskrivning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Isberg; Alexandra Torvaldsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Kirurgisk omvårdnad; preoperativ; postoperativ; utskrivning; akut laparotomi; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Background: There are few research articles about patients’ experiences during acute surgery and even fewer concerning an emergency laparotomy. An emergent laparotomy can be a very traumatic experience for the patient, and it is therefore important that the personnel issues the person’s needs and uses a person-centered approach. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 3. 3. “I never doubted that I made a difference” : Personal experiences from physical therapists working after the earthquakes in Nepal.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Mimmie Örn; Matilda Roempke Lindström; [2021]
  Nyckelord :physical therapy; experiences; earthquake; Nepal.;

  Sammanfattning : Background:  Earthquakes and other natural disasters have increased over recent years, more people around the world are living with disabilities. The physical therapists have an important role to increase function and restore quality of life. LÄS MER

 4. 4. Livet med stomi - mer än en påse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mia Tran; Filip Ranestam; [2021]
  Nyckelord :experiences; feeling; ostomy; people; quality of life; känsla; livskvalitet; personer; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Ranestam, F & Tran, M. Livet med stomi – mer än en påse. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng, Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2021. LÄS MER

 5. 5. Strokepatienters upplevelser av information och delaktighet inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nerimane Breznica; Camilla Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Patientens perspektiv; stroke; medverkan; erfarenhet; vägledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är den femte största dödsorsaken i Sverige och är den vanligaste orsaken till att personer drabbas av funktionsnedsättning. Då stroke kan medföra både psykiskt och fysiskt lidande är det viktigt att patienterna får tillräcklig med adekvat information samt får vara delaktiga i sin egen vård. LÄS MER