Sökning: "utskrivningsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet utskrivningsplanering.

 1. 1. Distriktssköterskors/Sjuksköterskors upplevelse av utskrivningsplanering från sjukhus till Primärvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Jansson; Kajsa Norling; [2019]
  Nyckelord :Communication; discharge planning; discharge planning conference.; Kommunikation; samverkan; utskrivningsplanering.;

  Sammanfattning : Bakgrund Första januari 2018 kom en ny lag om samverkan vid utskrivning från sjukhuset till Primärvård, där Primärvården har huvudansvaret för utskrivningsplaneringen. Då samverkanslagen är ny, var det svårt att finna studier om hur distriktssköterskorna/sjuksköterskorna upplever att vara ansvariga vid utskrivningsplaneringen. LÄS MER

 2. 2. Samordnad individuell planering för patienter med komplexa behov : Erfarenheter i primärvården ur vårdsamordnande sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Yvonne Sparavec; Linda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Vårdsamordnare; primärvården; komplexa vårdbehov; sjuksköterska; samverkan; kunskap; samordnad individuell plan SIP ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer stora krav på samverkan mellan vårdgivare. Samordnad individuell planering med SIP som resultat är reglerat i lagen och syftar till en trygg, säker och smidig övergång från slutenvården till öppen vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och dokumentationen hos patienter med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Lögdal; Moa Malmberg; [2015]
  Nyckelord :nursing diagnosis; nursing intervention; nursing documentation; standardized care plan; individual care plan; heart failure; omvårdnadsdiagnoser; omvårdnadsåtgärder; omvårdnadsdokumentation; standardvårdplaner; individuella vårdplaner; hjärtsvikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar på att användandet av omvårdnadsdiagnoser har flera fördelar för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De främjar patientens delaktighet i vården samt uppmärksammar sjuksköterskan på patientens omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Utskrivning från sjukhus – En studie av utskrivningsprocessen vid en medicinklinik

  Magister-uppsats,

  Författare :David Lundström; Anna-Karin Olander; [2014-07-03]
  Nyckelord :Discharge process; older patients; medical record survey; telephone survey;

  Sammanfattning : Introduction: The interaction between different care facilities and professions is important in the care of older patients. Patients do not always get enough time to recover and often have a continued need for care. LÄS MER