Sökning: "utskrivningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet utskrivningsprocessen.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 2. 2. Onödig vårdtid? - En fallstudie om patientflödet på en barnintensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Mattsson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Boarding; utskrivningsprocessen; lean; patientflöde;

  Sammanfattning : Sjukvården befinner sig i en ansträngd situation och logistiska lösningar kan vara svaret påproblemen. Denna uppsats skrivs på uppdrag av Barnintensivvårdavdelningen (BIVA) vidDrottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus som upplever problem med att de vårdar sinapatienter under längre tid än nödvändigt. LÄS MER

 3. 3. Tillgång till hjälpmedel för personer med obesitas : arbetsterapeuters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Frida Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :obesity; aids; assisitve devices; occupational therapy; obesitas; hjälpmedel; arbetsterapi;

  Sammanfattning : I takt med att vårt moderna samhälle växer med ständig tillgång till mat samt att människor rör sig mindre än vad vi gjorde på stenåldern så har också sjukdomar som obesitas ökat och med det även behovet av hjälpmedel för att underlätta och möjliggöra aktiviteter. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av tillgång på hjälpmedel för personer med obesitas. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet under utskrivningsprocessen från psykiatrisk slutenvård : - En litteraturöversikt om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanne Gyllebring; Martina Kask; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Patienter; Psykiatrisk slutenvård; Upplevelser; Utskrivning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelser av utskrivningsprocessen från slutenvård till primärvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jacqueline Olivera; Maureen Loyola Leyton; [2020]
  Nyckelord :Discharge process; Elderly; Experiences; Patient-centered care; Self-determination; Nursing; Utskrivningsprocessen; Äldre; Upplevelser; Personcentrerad vård; Självbestämmande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivningsprocessen har förändrats på grund av sjukvårdsreformer med mål att stärka patienters ställning och förkorta vårdtider inom sluten vård. Samtidigt som en åldrande befolkning med ökande multisjukhet och komplexa vårdbehov ställer höga krav på samverkan mellan berörda parter. LÄS MER