Sökning: "utslussning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet utslussning.

 1. 1. En hjälpande hand på vägen mot ett bättre liv - En kvalitativ studie om upplevelser hos familjehem för vuxna gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Persson Ranweg; [2018]
  Nyckelord :Familjehem; Gärningspersoner; Kontraktsvård; Kvalitativ metod; Utslussningsåtgärd; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : En placering i ett familjehem kan bli aktuellt för Kriminalvårdens klienter antingen vid utslussning från ett fängelsestraff eller som påföljd vid domen skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Vid placering i ett familjehem bor klienterna hos en privat familj, där tanken är att den sociala gemenskapen i familjen ska ge möjlighet till en positiv förändring i deras liv. LÄS MER

 2. 2. Samhällets glömda barn. En studie av socialtjänstens arbete med de unga som lämnar familjehemsvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kim Niia; Louise Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :familjehem; familjehemsplacering; utslussning; samhällsvård; eftervård; foster care; age-out; leaving care;

  Sammanfattning : Holmqvist, L & Niia, K. SOCIETY’S FORGOTTEN CHILDREN. A STUDY OF THE SOCIAL SERVICE’S WORK WITH YOUNG PEOPLE WHO AGE-OUT OF FOSTER CARE. Degree project in Social Work, 15 Credits. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elever i den svenska skolan - En studie om mottagning och inkludering av nyanlända i svenska skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lindita Metaj; Jwan Kalil; [2016]
  Nyckelord :nyanlända; mottagning; inkludering; kartläggning; utsslusning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur skolor tar emot och inkluderar nyanlända elever och hur föräldrasamverkan fungerar. Detta har gjorts med hjälp av ett antal intervjuer av elever och lärare, sex elever och fyra lärare på två olika skolor och två olika organisationsmodeller, en förberedelseklass i en storstad och en ordinarie klass i en tätort. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elevers syn på kartläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Talar Nouri; Mona Amawi; [2016]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nyanlända elever; Nyanlända elevers syn på kartläggning; Nyanländas kartlägning; Newly arrvied students views about mapping;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka nyanlända elevers uppfattning om kartläggning av deras tidigare kunskaper. Samt undersöka nyanlända elevers syn på den svenska skolan. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju nyanlända elever på en mottagning skola. Alla dessa elever är arabisk talande och kommer från Syrien och Irak. LÄS MER

 5. 5. FÖR MÅNGA KOCKAR... : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Visare Ukehaxhaj; Christine Kallenberg; [2015]
  Nyckelord :Samverkan; Utslussning; Kriminalvård; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och framhäva faktorer som påverkar samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänsten i samband med utslussningen. Hur respektive myndighet förhåller sig till sina riktlinjer och upplever samverkandet sinsemellan men även hur före detta klienter upplever respektive myndighet och samverkan mellan dem. LÄS MER