Sökning: "utställningsmedium"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utställningsmedium.

  1. 1. Gestaltning av det förflutna : berättelser i museiutställningar

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Annelie Månsson; Hanna Severinsson; [2014]
    Nyckelord :meaning; presence; time; exhibition medium; permanent exhibition; historical exhibition; narrative; mening; närvaro; tid; utställningsmedium; basutställning; historisk utställning; berättande; postmodernism; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Museums, as we know them, originate from the enlightened modernity with its emphasis on rationality and positivism. Today, however, modernity is highly contested, and the role of the museum has shifted. LÄS MER