Sökning: "utstationeringsdirektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet utstationeringsdirektivet.

 1. 1. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. EU-rättslig minimireglering och den svenska modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Hammarén; [2019]
  Nyckelord :EU; svenska modellen; arbetsrätt; EU-rätt; arbetsvillkorsdirektivet; utstationeringsdirektivet; påverkan; parterna; arbetsmarknad; arbetsgivarorganisationer; arbetstagarorganisationer; facket; minimivillkor; minimireglering; minimiregler; socialpolitik; kollektivavtal; implementering;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda hur EU-rättsliga minimiregleringar inom arbetsrätten påverkar den svenska modellen. Utvecklingen av arbetsrätten på EU-nivå har inneburit stora utmaningar för den svenska modellen och för partsautonomin. LÄS MER

 3. 3. EU:s utstationeringsregler i förändring- En rättsutredning om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling där utstationering förekommer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Vøllo; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; utstationering av arbetstagare; EU:s inre marknad; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the interaction between the EU rules on public procurement and the regulation of posted workers. The intention is therefore to discuss the role of labor requirements in public procurement regulations at an EU level. LÄS MER

 4. 4. ARBETARFACKEN OCH EU En kvalitativ studie om spänningarna inom de svenska arbetarfacken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Norman; [2018-03-26]
  Nyckelord :Labor Unions; Institutions; Extended collective agreements; The Swedish Model; Posted Workers Directive; Fackförbund; Institutioner; Allmängiltiga kollektivavtal; Den svenska modellen; Utstationeringsdirektivet;

  Sammanfattning : Research show that Nordic Trade unions have been skeptical to statutory minimum wages and state regulation for many years now. However, the Swedish transport union,Transportarbetareförbundet, has recently shown openness towards extending collective agreements by law. LÄS MER

 5. 5. Lavaldomen - Den svenska modellens undergång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Anderson; [2017]
  Nyckelord :Lavalfallet; den svenska modellen; Utstationeringsdirektivet; Lex Laval; Lavalmålet; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish labor law model has been in place since 1938. According to the model it is the trade unions and employers who regulate the terms of employment by collective agreements. However, the trend has gone towards a labor market with more legislation. In this day there are laws that regulate working hours, working environment, etc. LÄS MER