Sökning: "uttagsbeskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet uttagsbeskattning.

 1. 1. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing – En avdragsgill kostnad eller gåva? : En utredande uppsats om svenska aktiebolags skatterättsliga konsekvenser till följd av produktutskick till influencers.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Nordström; Tania Istephansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Influencer; Skatterätt; Avdragsgill kostnad; Gåva; Influencer; Influencer Marketing; Uttagsbeskattning; Reklamgåva; Personalkostnad; Marknadsföringskostnad;

  Sammanfattning : Sociala medier har på senare år blivit allt mer populära och användandet av olika sociala medier har följaktligen ökat. Även företags intresse av att marknadsföra sig på sociala medier har ökat och såväl viral marknadsföring som influencer marketing är numera väl använda marknadsföringsmetoder av olika företag. LÄS MER

 3. 3. Skattjakt på rörlighetens bekostnad? - Om exitbeskattning och dess förhållande till fri rörlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Essemo Lorenzen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; Skatterätt; Exitbeskattning; Fri rörlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Exitbeskattning i svensk skattelagstiftning uppmärksammades på nytt hösten år 2017, då Skatteverket la fram ett förslag om exitskatt för fysiska personer. Skatteverkets förslag syftar till att förhindra skatteflykt och bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätten. LÄS MER

 4. 4. Fångesklassificering av blandade fång vid överlåtelse av lös egendom i inkomstslaget näringsverksamhet - Inkomstskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Svensson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; fångesklassificering; blandat fång; blandade överlåtelser; lös egendom; inkomstslaget näringsverksamhet; enskild näringsverksamhet; överlåtare; förvärvare; inkomstskatt; anskaffningsvärde; periodiseringsfond; expansionsfond; sparat fördelningsbelopp; räntefördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid generationsskifte är det vanligt att egendom överlåts till pris som understiger marknadsvärdet, vilket kallas blandat fång. Enbart ett fåtal frågor avseende dessa fång regleras i inkomstskattelagen och för övriga frågor behöver fånget klassificeras som antingen gåva eller köp. LÄS MER

 5. 5. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER