Sökning: "uttalsövningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet uttalsövningar.

 1. 1. Fokus på uttal i franskundervisningen - en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Persson; [2020]
  Nyckelord :franska; moderna språk; läromedelsanalys; läromedel; uttal; uttalsundervisning; språkinlärning;

  Sammanfattning : När man lär sig ett främmande språk visar forskning att uttal är betydelsefullt både för att kommunikationen ska fungera och för bedömningen av den enskilde talaren. I muntlig kommunikation är det nödvändigt att tala och därmed också att uttala ord på det främmande språket på ett så tydligt sätt som möjligt, vilket betyder att uttal är något som bör övas på inom ramen för språkundervisning. LÄS MER

 2. 2. Att uttala eller inte uttala: En kvalitativ studie i utbildningsvetenskap om elevers förmåga att uttala ord på engelska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Uttal; fonetik; dialekter; engelska; svenska; polska; arabiska; persiska; vietnamesiska; utbildning; uttalsövningar; General Works;

  Sammanfattning : Uttal i det engelska språket är inte alltid det lättaste för alla elever. Det som påverkas elevernas uttal är i vissa fall vilket modersmål de talar, och givetvis hur länge de har studerat engelska, samt hur mycket de har blivit exponerade för språket tidigare. LÄS MER

 3. 3. Interaktiv/datorbaserad språkutbildning: en bedömningutifrån teorier om språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emeli Bergh; Linda Magnusson; [2000]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som svar på behovet av flexibla utbildningar och i takt med den tekniska utvecklingen har interaktiva d.v.s. datorbaserade utbildningar uppkommit inom flertalet ämnen så också i språk. LÄS MER