Sökning: "utträdesprocess"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet utträdesprocess.

 1. 1. Det slutgiltiga beslutet - att lämna det kriminella livet : Ex-kriminella berättar om vägen ut ur kriminalitet och hur den resan sett ut gällande kontakt med myndigheter och att mötas av samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lilian Korkis; Elham Berhe Nourhussen; [2020]
  Nyckelord :ex-kriminella; avståndstagande från kriminalitet; vändpunkter; återintegrering; utträdesprocess; myndigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur vägen ut ur kriminalitet sett ut för exkriminella. Studien undersöker vilka vändpunkter som varit avgörande gällande beslutet att ta avstånd från kriminaliteten. Denna studie kommer även att belysa hur ex-kriminella upplevt att de blivit bemötta av samhället vid återintegrering. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Framgård; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; utträdesorsaker; utträdesprocess; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner sig vilsen. LÄS MER

 3. 3. Sociala nätverkets betydelse för vägen ur hemlöshet : En narrativ studie

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Angelica Gustafsson; Jon Oskarsson; [2012]
  Nyckelord :homeless; homelessness; social relations; social network; exit homelessness; ecology of human development; narrative; hemlös; hemlöshet; sociala relationer; socialt nätverk; utträdesprocess; utvecklingsekologi; narrativ;

  Sammanfattning : The aim of this study was to use stories from three people who previously lived in homelessness to increase the knowledge of the social network's impact on the process of exiting homelessness. In order to answer our questions, whether the social network facilitated or hindered the way out of homelessness, we have used a narrative method to take advantage of these person's life stories. LÄS MER