Sökning: "uttrycklig kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden uttrycklig kunskap.

 1. 1. Hållbart företagande för börsnoterade bolag - Hur hållbara är hållbarhetskraven?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :Associationsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In January 2022, the Taxonomy Regulation entered into force. The regulation is part of the sustainability initiative, The European Green Deal, which is currently progressed within the EU to comply with the requirements of the UN Agenda 2030 and the Paris Agreement. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan förtroende och kunskapsutbyte i globala virtuella team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pierre Kemi; Carl Tengwall Pagels; [2020]
  Nyckelord :globala virtuella team; förtroende; generellt förtroende; snabbt förtroende; kunskapsutbyte; uttrycklig kunskap; tyst kunskap; social exchange theory;

  Sammanfattning : Globala virtuella team är arbetsgrupper som jobbar mot gemensamma mål och där merparten av kommunikationen sker virtuellt. Dessa team kännetecknas av att förtroende är viktigt för att de ska fungera effektivt och att de ofta används för att utbyta kunskap. LÄS MER

 3. 3. Företagsbesiktning – En analys av företagsbesiktningens rättsverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; företagsbesiktning; riskfördelning; köplagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet due diligence är i svenskt näringsliv synonymt med företagsbesiktning. Som företeelse är det en procedur för att genomlysa ett målbolags ekonomiska ställning och andra förhållanden. LÄS MER

 4. 4. Det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor: reellt skydd eller fikonlöv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; hedersrelaterat våld och förtryck; våld mot kvinnor; strukturell diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, samt studera hur strukturella ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter till skydd mot denna typ av våld i Sverige. För att uppnå detta syfte behandlas frågor som exempelvis vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur den svenska lagstiftningen på området ser ut samt hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju vår verktygslåda, alla metoder och teorier" : Om familjebehandlares upplevelse av kunskap, teorier och metoder i behandling av mammor som använder våld mot sina barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Hanna Olsson; Filippa Blixt; [2016]
  Nyckelord :violent mothers; empirical evidence; knowledge; naive theories; tacit knowledge; våldsutövande mammor; evidens; kunskap; naiva teorier; tyst kunskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate family therapists understanding of knowledge, theories and methods in the treatment of mothers who use violence against their children. The study is made on the basis that the operation is not based on clear evidence-based knowledge and examines how family therapists understand and combines existing methods and theories in social work. LÄS MER