Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 21 - 25 av 125 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 21. Hett med tätt! : En fallstudie om förhållandet mellan hållbarhet och förtätning i Sundbybergs Kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tomas Bolvin; Rasmus Thour; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Sundbybergs kommun;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar en utveckling som tillgodoser hållbarhetsvärdena ekonomisk, ekologisk och social utveckling likvärdigt. Förtätning är ett sätt att planera städer, inte sällan med hållbarhetsargument. LÄS MER

 2. 22. Resurseffektiv produktion i tillverkande företag : Ur ett hållbarhetsperspektiv i en kvalitativt hantverksproducerande verksamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Simon Ronnedahl; Sophie Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter att begreppet hållbarhet definierades i Bruntlandsrapporten år 1980 har det påverkat samhället på flera olika sätt och arbetet mot hållbar produktion är ständigt pågående. Jordens ökande befolkning i kombination med ändliga resurser ställer krav på hur resurserna utnyttjas. LÄS MER

 3. 23. Ständiga förbättringar genom teorin kring single- och double-loop learning : En fallstudie av Skanskas arbetssätt och strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Liv-Johanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Single-loop-learning; Double-loop learning; Skanska; lärande organisation;

  Sammanfattning : Vilket arbetssätt är det bästa för att samla in all den information och erfarenhet som en organisations medarbetare har personbundet? Hur sprids informationen ut genom hela organisationen. Tidigare studier och examensarbeten har forskat kring just dessa frågor, erfarenhetsåterföring och kontinuerlig förbättring. LÄS MER

 4. 24. Säkerhets- och kostnadsjämförelse för maskinskydd kring balningslinje : En jämförelse av förreglingsbrytare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Henrik Viksten; [2019]
  Nyckelord :EN ISO 13849-1:2016; Machine safety; Guard lock; SiSteMa; Performance Level; EN ISO 13849-1:2016; Maskinsäkerhet; Förreglingsbrytare; SiSteMa; Performance Level;

  Sammanfattning : Många arbetsrelaterade olyckor sker av att säkerhet kring att LOTO-principen är undermålig och att maskiners rörliga delar är lätt att komma åt. Vid konstruktion av en maskin är det viktigt att ta hänsyn till maskinens farliga upphov. LÄS MER

 5. 25. Svetsfixtur för räcke : Produktutvecklingsprojekt för en produkt anpassat svetsfixtur för räcke

  M1-uppsats,

  Författare :Mohamed Abdulgader Saeed; [2019]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Processförbättring; Utrustning; Svetsfixtur; räcke;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik på Karlstad universitet. Examensarbetet handlar om produktutvecklingsprojekt där varje process i utvecklingen baserades på etablerade teorier och metoder. I projektet har använts metoder som datainsamling och intervju för att undersöka grundproblemet. LÄS MER