Sökning: "utvärdera resultat"

Visar resultat 1 - 5 av 2363 uppsatser innehållade orden utvärdera resultat.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av patienter med cancersjukdom som behandlas med checkpointhämmare - för att uppmärksamma tidiga symtom och tecken

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Näsman; Madelen Johansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Biverkningar; cancer; checkpointhämmare; immunterapi; omvårdnad; sjuksköterska*; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för sjuksköterskan inom onkologisk vård är att det ständigt introduceras nya behandlingsregimer. För att möjliggöra en god och säker vård behöver sjuksköterskan kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap. LÄS MER

 2. 2. Distansledarskap i autonoma miljöer : Anpassningar och utmaningar för främjande av arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Giléus; Moa Zetterlund; [2024]
  Nyckelord :Distansarbete; Transformativt ledarskap; Herzbergs tvåfaktorteori; Arbetstillfredsställelse; Ledarskap;

  Sammanfattning : Sedan pandemin har distansarbetets omfattning ökat. Forskning visar att det krävs större ansträngningar för att upprätthålla kollegial kommunikation på distans, samtidigt som företag med hög autonomi redan tenderar att ha en sämre intern samordning. LÄS MER

 3. 3. Från diagnos till farväl: Att leva med den dödliga obotliga sjukdomen ALS : - En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Thea Thomasson Olsson; Klara Andersson; [2024]
  Nyckelord :ALS; Amyotrofisk lateralskleros; kvalitativ metod; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt (Sammanfattning) Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och sällsynt motorneuronsjukdom där 220-250 personer årligen insjuknar i Sverige. De karaktäristiska dragen för ALS är en progressiv försämring av motoriska nervbanor, vilket leder till att nervceller successivt förtvinas och dör. LÄS MER

 4. 4. Att höja fertilitetsmedvetenhet hos män och kvinnor - En systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade studier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Georg; Martina Bergqvist; [2024]
  Nyckelord :Fertilitetsmedvetenhet; Fertilitetsrådgivning; Kunskapshöjande interventioner; Reproduktiv hälsa; RCT; Systematisk litteraturstudie; Barnmorska.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att infertilitet är ett växande globalt folkhälsoproblem visar aktuellt forskningsläge på att män och kvinnor ofta saknar medvetenhet om faktorer som påverkar deras förmåga att bli gravida. Genom att öka medvetenheten om fertilitet och relaterade riskfaktorer kan människor genom medvetna val minska förekomsten av ofrivillig barnlöshet samt optimera utfall av graviditeter och hälsan hos framtida barn. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av supramaximala HIT-modaliteter anpassade till hemmiljö för äldre personer : En kvantitativ valideringsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Rikard Björk; Jesper Näslund; [2024]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; metronomstyrd träning; stationär cykel; chairstand; trappgång; stakning med gummiband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nära hälften av Sveriges äldre personer uppnår inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket ökar risken för folksjukdomar. Det är därför viktigt att kunna erbjuda attraktiva träningsformer för att öka aktivitetsnivån. LÄS MER