Sökning: "utvärdering hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden utvärdering hälsofrämjande arbete.

 1. 1. Hälsofrämjande arbete för personer med psykossjukdom utvecklat i ett samverkansprojekt : Förutsättningar för spridning och varaktighet studerat i en fallstudie

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Hanna Ljungman Freij; [2017]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; levnadsvanor; förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk ohälsa och en överdödlighet som är två till tre gånger högre än hos övrig befolkning [3]. Individer med diagnosen schizofreni kan ha en förkortad livslängd upp till 25 år[5]. LÄS MER

 2. 2. Att främja personalens hälsa. : En utvärdering av hälsofrämjande arbete i syfte att öka frisknärvaron.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Forsberg; Emil Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Frisknärvaro; hälsofrämjande; hälsotest; motivation; beteendeförändring;

  Sammanfattning : CSN (Centrala studiestödsnämnden) har som ambition att förstärka sin frisknärvaro bland medarbetarna. Anledningen till det är att främja hälsan för den enskilda individen och minska kostnaderna för organisationen i sin helhet. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar följsamhet till livsstilsråd hos personer med diabetes mellitus typ 2

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Joanna Eriksson; Frida Glavmo; [2017]
  Nyckelord :Adherence; compliance; diabetes mellitus type 2; lifestyles changes; self-car; Adherence; compliance; diabetes mellitus typ 2; livsstilsförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes är en sjukdom som drabbar fyra till sex procent av Sveriges befolkning, 80 procent av dem har diabetes mellitus typ 2. Symtom för diabetes är ökad törst, ökad urinmängd samt trötthet. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar samt medicinering. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvård för individer som lider av kronisk hjärtsvikt.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emilia Kedhammar; [2016]
  Nyckelord :Kronisk hjärtsvikt; Primärvård; Sekundärprevention; Tertiärprevention; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Kronisk hjärtsvikt orsakar funktionsnedsättning och nedsatt livskvalitet. Sjuksköterskeledda multidisciplinära hjärtsviktsmottagningar [HSM] i primärvården rekommenderas i nationella riktlinjer för ett mer effektivt omhändertagande av kroniskt hjärtsviktssjuka individer, men få regioner och landsting erbjuder detta i dagsläget. LÄS MER

 5. 5. Kom igång med Qom i Gong : Utvärdering av en hälsofrämjande verksamhet för arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Therese Sjöberg; Elin Ekholm; [2015]
  Nyckelord :Qom i Gong; hälsofrämjande aktiviteter; hälsa; motivation; ledarskap; krav-kontroll och stödmodellen; självbestämmandeteori; målsättningsteori;

  Sammanfattning : Satsningar för att skapa en god hälsa för arbetstagare har blivit allt mer viktiga och har kommit att bli en ny dimension på arbetsplatsen. På Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun finns friskvårdssatsningen Qom i Gong som är till för att inspirera arbetstagarna till ett hälsosammare liv. LÄS MER