Sökning: "utvärdering jämställdhetsintegrering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden utvärdering jämställdhetsintegrering.

 1. 1. ”Det hör till vårt jobb!” : Utvärdering av Länsdelegationen i jämställdhet, Länsstyrelsen Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linda Fridlund; [2015]
  Nyckelord :The County Administrative Board; County Delegation for Gender Equality; gender policy; organization theory; organisational culture; declaration of intent; opportunity; difficulty; Länsstyrelsen Västerbotten; Länsdelegationen i jämställdhet; jämställdhetspolitik; organisationsteori; organisationskultur; avsiktsförklaring; möjligheter; svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet är att ur ett kulturanalytiskt perspektiv beskriva och analysera Länsdelegationen i jämställdhet. Början av uppsatsen kan ses som ett bakgrundskapitel. Detta för att förstå uppkomsten av undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Policyöverföring av gender mainstreaming -Sverige ett föredöme och en exportör?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Blixtberg; [2005]
  Nyckelord :policyöverföring; Gender mainstreaming; jämställdhetsintegrering; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gender mainstreaming kan sägas vara en central del av dagens jämställdhetsarbete, i Sverige och utomlands. Strategin som fick sitt definitiva genombrott i och med FN:s fjärde kvinnokonferens 1995 har på kort tid anammats av otaliga länder och organisationer. LÄS MER