Sökning: "utvärdering marknadskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden utvärdering marknadskommunikation.

 1. 1. Regionsutveckling av hållbar turism -Hur Region Halland kan expandera sin turism på ett hållbart sätt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Evelina Persson; [2015]
  Nyckelord :Utvärdering; Hållbar turism; Hållbarhet; Utvärderings teori; Turismutveckling; Regionsutveckling; Hållbar utveckling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A sustainable approach could be a solution for the tourism industry to reduce its climate impact. The aim of this thesis was to develop a sustainable tourism strategy, in collaboration with Swedish region Halland. The sustainability concept was set against the developed tourism strategy, both on a theoretical and practical level. LÄS MER

 2. 2. Det finns ett syfte med att delge information : - en studie om intern kommunikation av CSR-relaterad information

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi;

  Författare :Hanna Morén; Matilda Lundbäck; [2012]
  Nyckelord :CSR; Intern kommunikation; interaktiv marknadskommunikation; integrerad marknadskommunikation;

  Sammanfattning : CSR är en förkortning för Corporate Social responsibility och innebär kortfattat att företag eftersträvar ansvarstagande genom att arbeta med sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det finns relativt lite forskning kring den interna kommunikationen av CSR-relaterad information i jämförelse med den externa kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Går det att mäta effektiviteten av marknadsföring i sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Bjelkengren; Mattias Thörnblad; [2010]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; Facebook; Twitter; blogg; Relationsmarknadsföring; ”word of mouth”; viral marknadsföring; effektivitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag kan använda sig av sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och bloggar för marknadsföring. Genom att kommunicera i sociala nätverk på Internet har företagen möjligheter att föra en dialog med kunder vilket kan bidra till att relationer uppstår mellan kunderna och företagen. LÄS MER

 4. 4. Att planera och genomföra ett varumärkesvärde-ökande event : inom detaljhandeln på butiksnivå

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Ida Lundqvist; Sofia Widström; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eventmarknadsföring är i ropet just nu beroende på att det är ett sätt att kommunicera direkt till konsumenterna och påverka dem under en längre period. Denna uppsats behandlar hur en arrangör ska gå tillväga för att lyckas med att planera och genomföra ett varumärkesvärdeökande event. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av information

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Lena Granberg; Lena Stenbrink; [2007]
  Nyckelord :marknadskommunikation; informationsdesign; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : I den här C-uppsatsen har vi på uppdrag av Eskilstuna Energi och Miljö undersöktderas informationsflöde till privatkunder. Syftet med undersökningen var att ta redapå hur bra deras olika informationskanaler fungerar. Vidare skulle vi ta reda på omnågra kanaler kunde tas bort eller om nya kanaler borde användas. LÄS MER