Sökning: "utvärdering relationsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden utvärdering relationsmarknadsföring.

 1. 1. Tjänsteutveckling i skogssektorn : en fallstudie av Södras ekonomiska rådgivning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Jonas Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :ekonomi; generationsskifte; intervjuer; kommunikation; kvalitativ; relationer; relationsmarknadsföring; tjänstekvalitet; utvärdering; communication; economy; evaluation; generational; interview; relations; relationship marketing; service quality; qualitative;

  Sammanfattning : Dagens tjänstesektor växer sig allt starkare vilket ställer krav på konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden. För skogsnäringen innebär det ett större fokus på att erbjuda helhetslösningar till skogsägarna. En tjänst som har framtiden för sig är rådgivning inför generationsskiften då 1/3 av skogsägarna är över 65 år. LÄS MER

 2. 2. Skogsbränslekedjan och behov av avtalsmallar för skogsbränsleentreprenad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Olle Nylund; [2013]
  Nyckelord :Avtal; Skogsbränsle; Skogsentreprenad; APSE; ABSE 09; Agreements; Forest fuel; Forest contractor;

  Sammanfattning : Användningen av bränslen med skogligt ursprung har i Sverige ökat stadigt sedan 1980-talet. Tänkbara anledningar till ökningen är en ökad medvetenhet kring enregisystemens miljö- och klimatpåverkan samt att energipriserna stigit och gjort det lönsammare att ta ut bränslesortiment från skogen. LÄS MER

 3. 3. Går det att mäta effektiviteten av marknadsföring i sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Bjelkengren; Mattias Thörnblad; [2010]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; Facebook; Twitter; blogg; Relationsmarknadsföring; ”word of mouth”; viral marknadsföring; effektivitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag kan använda sig av sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och bloggar för marknadsföring. Genom att kommunicera i sociala nätverk på Internet har företagen möjligheter att föra en dialog med kunder vilket kan bidra till att relationer uppstår mellan kunderna och företagen. LÄS MER

 4. 4. Vilka bakomliggande faktorer definierar relationskvalitet : en kvantitativ studie ur hyresgästens perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Knut Muhrén; Joakim Ludvigsson; [2007]
  Nyckelord :marknadsföring; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sedan Berry et al (1983) definierade relationsmarknadsföring har en mängd forskning försökt förklara vilka faktorer egentligen som ligger bakom en relationskvalitet. Begrepp som engagemang, förståelse, förtroende, relationens längd med mera är några av sakerna som forskare försökt att definiera relationskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Hinder mellan företagets marknadskommunikation och kundernas inköpsbeteende : – En studie kring försäljning av konsumtionsvaror inom B2B

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Ilbäcken; Karin Edin; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Även om ett företag har en innovativ idé, ligger rätt i tiden och har intern marknadsföringskompetens tycks det finnas hinder för att de ska lyckas nå ut med sitt koncept vilka inte nämns i litteraturen. Trots mängder av marknadsföringslitteratur och teorier om hur företag söker information, värderar alternativ och fattar beslut i samband med inköp så lyckas inte alla produkter. LÄS MER