Sökning: "utvärdering skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade orden utvärdering skolan.

 1. 1. Are modern smart cameras vulnerable to yesterday’s vulnerabilities? : A security evaluation of a smart home camera

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Larsson; [2021]
  Nyckelord :Security; Penetration testing; Threat modelling; Internet of things; Smart cameras; Säkerhet; penetrationstestning; hotmodellering; Sakernas internet; Smarta kameror;

  Sammanfattning : IoT cameras can allow users to monitor their space remotely, but consumers are worried about the security implications. Their worries are neither unfounded as vulnerabilities repeatedly have been found in internet connected cameras. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of cross-platform technology Flutter from the user’s perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adibbin Haider; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the following thesis was to evaluate the cross-platform technology Flutter based on a user perspective. The key aspects investigated were user-perceived performance such as startup time and application size. Additionally, the user-perception was also a key feature investigated. LÄS MER

 3. 3. Stöldsskyddssystem : Designat för båtar och båtmotorer

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oskar Hildestrand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stölder av båtar och speciellt utombordsmotorer är ett stort problem i Sverige. Idag stjäls cirka 2000 utombordsmotorer varje år och det finns därför ett stort behov av effektiva stöldskyddssystem bland båtklubbar och båtägare. LÄS MER

 4. 4. Query By Example Keyword Spotting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Sunde Valfridsson; [2021]
  Nyckelord :Keyword Spotting; Automatic Speech Recognition; ASR; Query By Example; Deep Distance Learning; Dynamic Time Warping; Few- Shot Learning; Nyckelords igenkänning; automatisk taligenkänning; fåförsöksinlärning;

  Sammanfattning : Voice user interfaces have been growing in popularity and with them an interest for open vocabulary keyword spotting. In this thesis we focus on one particular approach to open vocabulary keyword spotting, query by example keyword spotting. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av appar för mätning av vägkvalitet

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nancy Sorsh; Joacim Semper Egelstad; [2021]
  Nyckelord :IRI; Roadbump; Roadlab; Roadroid; Road quality; IRI; Roadbump; Roadlab; Roadroid; Vägkvalitet;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes huruvida appar i smartphones, med dess inbyggda accelerometrar och GPS, är användbara för mätning av vägkvalitet. Måttet som har använts för detta är dels IRI (International Roughness Index), dels den procentuella absolutskillnaden som är ett mått på hur repeterbart ett system är. LÄS MER