Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 6 - 10 av 42 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 6. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 2. 7. När tiden inte räcker till! : Förbättring av planering, uppföljning och utvärdering av undervisning i en högstadieskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Andrea Möntnich; [2017]
  Nyckelord :Evaluation; monitoring; planning; qualitative; quality management; school improvement; teaching; Kvalitativ; offensiv kvalitetsutveckling; planering; skolutveckling; undervisning; uppföljning; utvärdering;

  Sammanfattning : School improvement is a frequently appearing subject in media nowadays. Stakeholders participating in the discussions are eager to make their voice heard. There are many different approaches, however a quick fix is missing. LÄS MER

 3. 8. PLASTIC ADDITIVE MANUFACTURING AND ITS POTENTIAL EFFECTS ON A SUPPLY CHAIN : A case study concerning selection of beneficial parts for additive manufacturing through utilizing a methodological part evaluation framework

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Valentin Krehl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recently additive manufacturing (AM) is rapidly growing and evolving due to the advancements made in speed, quality, resolution and performance. Consequently, AM is starting to become, beyond prototyping, increasingly important for the manufacturing of end-use parts. LÄS MER

 4. 9. PlugInPump : En förbättring av arbetsmiljön och produktionshastigheten vid tillslutning av pumpflaskor.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ghizlane El Fatih; [2017]
  Nyckelord :Automation; Ergonomi; Utveckling;

  Sammanfattning : This project is done in collaboration with the company Almén Cosmetic. Almén already operates an active production system mostly producing liquid products filled in pump bottles. Currently assembly of the pump bottles is done manually. This task is monotonous and is ergonomically wrong for the staff. LÄS MER

 5. 10. Utvärdering av patientupplevd kvalité och tillfredsställelse vid klinisk genetisk mottagningsverksamhet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Svensson; [2016]
  Nyckelord :Enkätundersökning; Genetisk mottagning; Genetisk vägledning; Kvalitet; Patienttillfredsställelse; Utvärdering;

  Sammanfattning : Efterfrågan på genetiska utredningar och dess möjligheter inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav professionen och verksamheter inom klinisk genetik. Kvalitetsutvärdering av mottagningsverksamheten är av vikt för att säkerställa god och patientsäker vård samt patienttillfredsställelse. LÄS MER