Sökning: "utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 7080 uppsatser innehållade ordet utvärdering.

 1. 1. ”Vi söker dig som…”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Bernhard Bulai; Elin Lundquist; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; Lärare i fritidshem; Profession; Kompetens; Kunskapsbas; Platsannonser; Omsorgsuppdrag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem konstrueras i platsannonser med utgångspunkt i de kompetenser som där skrivs fram för professionen. I studien används en kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det empiriska materialet vilket består av 50 platsannonser. LÄS MER

 2. 2. ”Grabbarna kan inte hantera penslar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :My Ancar; Linnea Stålsmeden; [2023-10-23]
  Nyckelord :Bildskapande; Genus; Kön; Jämställdhet; Intersektionalitet; Fritidshem; Konstruktivism; Genuskontrakt; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsregelverk i mindre byggföretag. En kvantitativ studie om mindre byggföretags tillämpning av K2 eller K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Bertilsson; Victor Ivarsson; [2023-10-05]
  Nyckelord :K-regelverk; redovisningsregelverk; mindre byggföretag; Bokföringsnämnden; Positive Accounting Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Bokföringsnämnden har under de senaste åren genomfört en utvärdering av K-regelverken och ändringar i vilka företag som får lov att använda sig av respektive regelverk tillämpas från och med slutet av 2024. Mindre företag i byggbranschen är företag som kommer att påverkas av de nya reglerna och de samband som finns idag mellan olika faktorer och företagens val av regelverk, kan förändras när de nya reglerna träder i kraft. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of a web-based education program in palliative care

  Master-uppsats,

  Författare :Linnéa Carling; [2023-10-04]
  Nyckelord :Palliative care; continuing education; web-based education; evaluation; Palliativ vård; kompetensutveckling; webbaserad utbildning; utvärdering;

  Sammanfattning : Introduction: To enable continuing education in palliative care among health professionals, a web-based education program was launched in a Swedish county. Such an extensive investment needs to be evaluated. LÄS MER

 5. 5. SIMULATION AND SKILLS IMPROVEMENT An action research project to improve students’ learning of communication skills in upper-secondary health and social care education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jason Patrick Stanley; [2023-09-27]
  Nyckelord :Aktionsforskning; simulering; praktik; arkitekturer; eleverfarenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som möjliggör och/eller förhindrar elevlärande när lärare använder sig av simuleringar på vård- och omsorgsprogrammet. Forskning tyder på att simuleringar är en effektiv metod som gynnar elevers lärande och utveckling i sitt yrkeskunnande (Jossberger et al, 2022; Aarkrog 2018; Leibring, 2015). LÄS MER