Sökning: "utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 6263 uppsatser innehållade ordet utvärdering.

 1. 1. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 2. 2. Real-time Human Detection using Convolutional Neural Networks with FMCW RADAR RGB data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Phan; Rogelio Medina; [2022]
  Nyckelord :Human Detection; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; YOLO; FMCW Radar; Human Detection Evaluation; Människodetektering; Maskininlärning; Neurala faltningsnät; Djupa faltningsnät; YOLO; FMCW Radar; Utvärdering;

  Sammanfattning : Machine learning has been employed in the automotive industry together with cameras to detect objects in surround sensing technology. You Only Look Once is a state-of-the-art object detection algorithm especially suitable for real-time applications due to its speed and relatively high accuracy compared to competing methods. LÄS MER

 3. 3. Imaging of the MTP joint: Developing an imaging protocol optimised for damage detection and 3D modelling

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Johanna Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :computed tomography; magnetic resonance imaging; cone beam computedtomography; cartilage; osteochondral lesions; metatarsal phalangeal joint; datortomografi; magnetisk resonanstomografi; kon-datortomografi; brosk; kondrala skador; metatarsalphalangen-leden;

  Sammanfattning : Walking without pain in the toe has a significant impact on a person’s well-being. Human mobility will be impaired in osteoarthritis of the big toe, and pain will occur during walking. By replacing the cartilage or bone injury with an individualised implant, osteochondral injuries to the knee and ankle can be treated. LÄS MER

 4. 4. Reliable Web Applications Through Contracts and Generative Testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Hallsmar; [2022]
  Nyckelord :Web applications; Design by contract; Generative testing; Reliability; Clojure; Webbapplikationer; Kontrakt; Automatisk testning; Pålitlighet; Clojure;

  Sammanfattning : Client-side web applications have recently gone from progressive enhancements to powering large scale Single-page Applications (SPAs). Testing such applications is a tedious effort, often requiring manually constructing tests and emulating the browser, which leads to high programming effort and low performance. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en multidisciplinär gruppintervention för personer med diabetes typ 2: Påverkan på vikt, hälsorelaterad livskvalitet och grad av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Gisela Lindqvist; Caroline Sundström; [2022]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; diabetes mellitus; levnadsvanor; livsstilsförändring; primärvård; stillasittande; grupputbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 (DT2) är en allvarlig sjukdom som innebär risk för svåra komplikationer. Sjukdomen är ärftlig men uppkommer också till följd av ohälsosamma levnadsvanor och prevalensen ökar markant i världen. LÄS MER