Sökning: "utvärderingsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet utvärderingsverktyg.

 1. 1. Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality : Mapping of ergonomic aspects in early design phases, How would mordern technology like VR be used?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ponthus Niemand; Aya Saladdin; [2018]
  Nyckelord :Ergonomics; Virtual reality; Early design; Assembly; Virtual prototype; ESI-Group; IC.IDO; Ergonomi; Virtuell verklighet; Skenbar verklighet; Konstruktionsanalys; Montering; Virtuell prototyp; ESI-Group; IC.IDO;

  Sammanfattning : Volvo Group är ett av världens ledande tillverkare av bland annat lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer. Volvo Group äger totalt 10 olika märken, dessa är: Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, Group Trucks Asia & JVs, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, Volvo Financial Services och Governmental Sales. LÄS MER

 2. 2. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Sammanfattning : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. LÄS MER

 3. 3. Business modeling for predictive services in the process industry : A case study with a systems thinking approach

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nathalia Huppert; Viggo Stenholm; [2018]
  Nyckelord :Systems thinking; digitalization; business modeling; value potential; service portfolio; maintenance strategies; Systemtänk; digitalisering; affärsmodellering; värdepotential; serviceportfölj; underhållsstrategier;

  Sammanfattning : This study aims to identify business opportunities created by digitalization. The purpose is to evaluate how these opportunities could be utilized, by identifying areas of improvements in the service portfolio. This study is a qualitative case study with an abductive approach, mainly using semi-structured interviews to collect data. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelshandel i webbutiker : En tillgänglighetsundersökning med WCAG 2.0

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lucas Ahlgren; Angie Melissa Marin Puentes; [2018]
  Nyckelord :webben; tillgänglighet; e-handel; livsmedel; webbstandarder; WCAG 2.0; utvärderingsverktyg;

  Sammanfattning : Undersökningen ämnar utreda och utvärdera hur tillgängligheten är i svenska webbutiker för livsmedel. Detta med syftet att upplysa livsmedelsbranschen kring om hur tillgänglighet prioriteras idag, för att på så sätt bidra till att diskussionen kring ämnet blir mer aktiv. LÄS MER

 5. 5. Matematikscreening – ett verktyg för skolutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Larsson; [2016]
  Nyckelord :formativ undervisning; inkludering; learning study; matematikdiagnoser; matematikscreening;

  Sammanfattning : Min studie kan bidra med att belysa vikten av att använda screening och diagnoser i matematik för att skapa en undervisning som möter alla elever. Att arbeta med att utveckla matematikundervisningen i skolan är högaktuellt då vi behöver vända den negativa trend som varit under de senaste åren. LÄS MER