Sökning: "utvandring"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet utvandring.

 1. 1. Svenska stadsplaner och stadsplaneideal genom tiden och dess koppling till politiken och juridiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Himo; [2018]
  Nyckelord :Urban Planning; City Planning; Town Planning; Urban History; Urban Politics; Urban Design; Stadsplaner; Stadsplanering; Stadsplanedesign; Stadsplanehistoria; Byggnadsstadgor; Stadsplanelag;

  Sammanfattning : De svenska städerna har genom tiderna planerats på olika sätt och olika visioner och mål har styrt städernas utformning. Under 1600-talet stod städernas handel i fokus och städerna planerades på ett schematiskt sätt med tullar i flera väderstreck. Städer som var viktiga för landets försvar utformades med befästningar i utkanterna. LÄS MER

 2. 2. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar ålder och fetthalt laxsmoltens utvandring till havet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Pär Dahlgren; [2015]
  Nyckelord :Salmon; smolt; migration-speed; survival;

  Sammanfattning : AbstractPrevious studies have shown that wild smolt have 2.5-4.5 times higher survival rate than smolt grown in culture and that starved reared smolt behave more like wild born smolt. LÄS MER

 4. 4. Fysiska strukturer i Umeälvens gamla älvfåra och dess inverkan på laxsmoltens utvandringsframgång

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Viktoria Tegenfeldt; [2014]
  Nyckelord :smolt; vandring; fysiska strukturer; Umeälven; akustiska sändare;

  Sammanfattning : The survival of hatchery reared smolts is generally low after release. To get a better understanding of what variables affecting migration success, Atlantic salmon smolts were studied during their out-migration in the old river channel in the lower part of river Umeälven. LÄS MER

 5. 5. ”Det var en tyst kamp” : En ekokritisk analys om utvandring och föränderliga system i Vilhelm Mobergs Utvandrarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lina Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Ekokritik; Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Ekosystem; Utvandring;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to do an ecocritical reading of Vilhelm Moberg’s The Emi-grants from 1949. By asking and answering the three following questions; How does a system present itself, What are the different reasons for emigration; Why does differentsystem fit some well and some not. LÄS MER