Sökning: "utveckla ledare och organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden utveckla ledare och organisationer.

 1. 1. Ledarskap - Nu på Digital nivå : En studie om hur digital kommunikation bör utformas för att organisationer ska bli mer effektiva och ha ett bra kommunikationsflöde med mindre informationsbortfall.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Maximilian Adamsson; Pontus Enehöjd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital kommunikation är idag självklart för de allra flesta människor, alla kommunicerar digitalt via olika sorters enheter och kanaler. Dock kommer den digitala kommunikationen i väldigt många olika former så kan det ibland bli svårt och komplext för alla att hantera denna sorts kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Kombination av innovation och ständigaförbättringar ur ett ledarskapsperspektiv

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Inger Malmgren; Nicole Johansson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Culture; Learning; Organizations; Innovation; Continuous Improvement; Time.; Ledarskap; Kultur; Lärande; Organisationer; Innovation; Ständiga förbättringar; Tid.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att organisationer behöver utveckla och leverera det den redan gör ochsamtidigt göra det på nya sätt för att inte riskera att stagnera. Att balansera dessa delar visar sigdock inte vara så lätt enär rådande kvalitetspraxis mer tenderar att handla om att utveckla depågående processerna än att skapa innovationshöjd. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt i tillväxtföretag : Vilka möjligheter för utveckling är viktigast att fokusera på för en hållbar tillväxt i ett tillväxtföretag?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Rucinski; Mathias Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; verksamhetsutveckling; medarbetarfokus; tillväxtföretag; tillväxt; behovskartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Många verksamheter idag prioriterar och satsar på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till alla dimensioner i den hållbara utvecklingen idag. Företag som satsar på hållbar utveckling och som kan ses som hållbara företag har visat sig prestera bättre och vara mer lönsamma. LÄS MER

 4. 4. Exploring Digital Innovation in the Construction Industry : The case of consultancy firms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Henry Hermansson; Axel Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Digital Innovation; Change Management; Change Resistance; AEC industry; Organizational Change; Digital Change; Digital Business Transformation; Digital Innovation; Förändringshantering; Förändringsmotstånd; AEC Industrin; Organisatorisk Förändring; Digital Förändring; Digital Affärstransformation;

  Sammanfattning : The Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry is passive in employing innovative technologies and conducting change efforts. As a result, numerous companies in the AEC industry do not exploit many of the benefits, which otherwise can be achieved with digital innovations. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla en stark kvalitetskultur – korrelation mellan ledarskap, medarbetare och kund

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Birgitta Andersson; Terese Enberg; [2020]
  Nyckelord :TQM; Quality management; leadership; customer; Quality culture; Hörnstensmodellen; kvalitets-och verksamhetsutveckling; ledarskap; kund; kvalitetskultur;

  Sammanfattning : Att utveckla kvalitetsarbete i organisationer är ett gediget arbete som kräver ett ledarskap som kan engagera medarbetare och skapa kundnöjdhet. Det finns flera olika verktyg och modeller att använda. I den här studien används hörnstensmodellen som grund. LÄS MER