Sökning: "utvecklande ledarskap FHS"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden utvecklande ledarskap FHS.

 1. 1. Bäst lägesbild leder : en fallstudie av Polismyndighetens insats på Drottninggatan den 7 april 2017

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Rosengren; [2020]
  Nyckelord :leadership; extreme contexts; decentralized decision making; trust; ledarskap; extrema kontexter; decentraliserat beslutsfattande; tillit;

  Sammanfattning : Det finns skilda uppfattningar kring vilken typ av beslutsfattande som anses vara mest önskvärd i extrema kontexter. Under insatsen efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017 förekom ett initiativtagande hos personal på fältet i syfte att effektivisera arbetet, och som i denna studie valts att kallas decentraliserat beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emilia Stenström; [2019]
  Nyckelord :motivation; leadership; military; occupational defense; duty defense; motivation; ledarskap; militär; yrkesförsvar; pliktförsvar;

  Sammanfattning : År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Att vara sig själv i rollen som militär ledare : En kvalitativ studie om specialistofficerares upplevelser av tillämpningen avautenticitet i militära kontexter

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Kristoffer Walterström; Louise Prytz; [2017]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; transformational leadership; authenticity; authentic leadership; Försvarsmakten; utvecklande ledarskap; autenticitet; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Since 2003 the Swedish Armed Forces uses Developmental Leadership as their formal leadership model. The model is characterised by the leader acting as a role model and providing inspiration, motivation and personal consideration. The model stresses the importance authenticity plays in achieving the motivational aspects of leadership. LÄS MER

 4. 4. Att få ut effekt av ett förband : En flerfallstudie av motivation och sammanhållning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Klas Grankvist; [2016]
  Nyckelord :Effekt; motivation; sammanhållning; förband; insats; ledarskap; utvecklande ledarskap; moral; god anda;

  Sammanfattning : Det ligger i Försvarsmaktens intresse att förbandens effekt är så hög som möjligt. Speciellt som Försvarsmakten har minskat i storlek sedan försvarstransformationen i början av 2000-talet och antalet internationella insatser har ökat under samma tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Military Leadership : A Swedish Leadership Theory Applied on French Perspectives in an Educational Setting

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :August Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :Military leadership; French army’s military leadership; Developmental leadership; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Research is currently being prepared and initiated to analyse the French army’s military leadership perspective, and in the process researchers are interested in how other leadership theories would be applicable in the French army’s officer education.The purpose of this thesis is to highlight the perspective of a national Swedish military leadership theory in an international environment, and to study if the Swedish theory of Developmental leadership is also applicable outside a Swedish military educational context, specifically during the French army’s officer education. LÄS MER