Sökning: "utveckling av styrprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden utveckling av styrprogram.

 1. 1. Selection and testing of a Solar MicroTurbine Controller

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Fabio Andrés López Gil; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to advancements in porous ceramic materials, the concept of utilizing gas turbines to produceelectricity from solar power is close to bringing a commercial competitive product to market. Since theconcept developed in the Department of Energy Technology at KTH in collaboration with otherEuropean institutions aims for a solution that utilizes small-scale technology, the power rating is lower,compared to traditional gas turbines. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av styrprogram för mätning av kritisk strömtäthet i supraledare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Johan Westlund; Oliver Nikolic; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Superconductivity is in the process of going from research into engineering disciplines. It is desirable to determine whether a particular superconducting material is applicable for a specific application by determining its physical limitations. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av undervisningsmaterial kring fordonselektroniska styrsystem : för fordonselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Fredrik Johansson; [2011]
  Nyckelord :Teaching vehicle electronics; microcontrollers in education; vehicle electronic control systems; development of teaching material.; undervisning i fordonselektronik; mikrokontroller i undervisning; fordonselektroniska styrsystem; utveckling av undervisningsmaterial.;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om utveckling av ett undervisningsmaterial för elever på fordonsprogrammet inom området elektroniska styrsystem. Rapporten beskriver processen från idé fram till färdigt undervisningsmaterial. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av styrprogram för supraledande högfältsmagnet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik; KTH/Fysik

  Författare :André Dûbbel; Ylva Ersvik; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utveckling av styrprogram till – samt provning av hjulmotor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tobias Caesar; Simon Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hjulmotorn är en permanentmagnetiserad synkronmaskin (PMSM) som består av en roterande del rotor och en statisk del stator. Rotordelen innehåller ett antal magneter och statorn tre lindningar. En roterande kraft skapas genom att köra en ström i dessa lindningar. LÄS MER