Sökning: "utveckling bomull"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden utveckling bomull.

 1. 1. Life cycle assessment of cotton yarns for IKEA

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ana Teresa Villarreal Campos; Ruchira Goyal; [2021]
  Nyckelord :LCA; environmental impact; water impact; recycled cotton yarns; virgin cotton yarns; Better Cotton; spinning; cradle-to-gate; LCA; miljöpåverkan; vattenpåverkan; återvunnet bomullsgarn; virgin bomullsgarn; Better Cotton; spinning; vagga-till-port;

  Sammanfattning : Cotton is one of the leading fibers in the textile industry due to its superior mechanical qualities. It accounts for high environmental impacts, especially water consumption and scarcity. LÄS MER

 2. 2. En studie om regenerativ bomullsodling : Är regenerativt jordbruk nästa steg i utvecklingen av ekologisk bomullsodling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nanny Thorman; Mimmi Grahn; [2021]
  Nyckelord :Regenerative agriculture; sustainability; cotton; soil-health; certifications; Regenerativt jordbruk; hållbarhet; bomull; jordhälsa; certifieringar;

  Sammanfattning : Att uppnå de globala målen är av vikt för en hållbar utveckling. Odugliga jordbruksmetoder utgör en stor del av de klimathot som planeten i stunden utsätts för. Det är av intresse att undersöka vilka hållbarhetsvinster som kan erhållas vid regenerativ bomull samt definiera begreppet. LÄS MER

 3. 3. LCA Based Water Footprint Assessment for a White Shirt

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Raveena Muthukumar; [2020]
  Nyckelord :Water footprint; water scarcity indicator; LCA; organic cotton; reuse of shirt;

  Sammanfattning : The white shirt is widely chosen attire by the people for its comfort and aesthetics. With rising population growth and demand for clothing, the production of white cotton shirts will be increased. The production of the white cotton shirt has various environmental impacts and also leads to water scarcity issues. LÄS MER

 4. 4. Development of an analysis method for a glycosylated protein using MALDI-MS and separation techniques

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jessica Singh; [2020]
  Nyckelord :Immunoglobulin G; glycopeptide enrichment; Glycans; MALDI; CE-MS;

  Sammanfattning : The antibody Immunoglobulin G (IgG) main function is to protect and prevent the body from infections, and it is normally found in human serum. This study is about IgG glycosylation, which is associated with different types of diseases such as neurological diseases, cancers and immunodeficiency etc. LÄS MER

 5. 5. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER