Sökning: "utveckling byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden utveckling byggteknik.

 1. 1. Systemberäkning för långa pålar : En analys av samspelet mellan jordens och pålars styvhet genom friktion i axiell led

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Kazi-Tani; Amaria Kazi-Tani Lindgren; [2019]
  Nyckelord :påle; jord; axiell led; tryckkraft; deformation; FEM; finita elementmetoden; MATLAB; styvhet; fjädrar; friktion; brottgränstillstånd;

  Sammanfattning : Sveriges geologi består mestadels av lös lera vid markytan följt av hård morän och hård berggrund på botten. Lös lera är inte gynnsamt vid grundläggning av konstruktioner pga. sättningar, dessa förhindras genom att påla ned till den hårda grunden. LÄS MER

 2. 2. Flexibelt småhus : Framtagande av typhus åt Dalahus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Elisabet Wennström; [2019]
  Nyckelord :småhus; framtidsbyggande; hållbarhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen står inför en stor utmaning för att bidra till en mer hållbar utveckling för att minska klimatpåverkan. I detta arbete undersöks möjligheten att bygga flexibla småhus som ett led i att bidra till minskad energiåtgång genom att maximera småhusens användning och bygga dem så energisnålt som möjligt, med miljövänliga material. LÄS MER

 3. 3. Detaljerad 3D : Mängder och detaljer från modellen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Petras Slionskis; [2019]
  Nyckelord :3D; balklängd; BIM; cut length; förband; length; mängdavtagning; Revit;

  Sammanfattning : Digitalisering i dagens byggindustri spelar större roll än tidigare. Användning av pappersritningar minskar och tillgång till 3D/BIM modell i VR eller en surfplatta är mer vanligt, men för att detta ska fungera krävs utveckling inom området. LÄS MER

 4. 4. Gatuutformning med autonoma fordon. : En undersökning över möjliga förändringar i Stockholm.

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mathias Unell; Natalie Ruuska; [2019]
  Nyckelord :Self-driving cars; Urban planning; Traffic planning; Street areas; Självkörande bilar; Samhällsplanering; Trafikplanering; Gaturum.;

  Sammanfattning : Utvecklingen med automatiserade funktioner i fordon går framåt och i framtiden är det möjligt att bilen är helt självkörande. Stockholm växer och även trafiken vilket medför utmaningar att lösa som exempelvis att öka framkomligheten, tillgänglighet och hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av betong för 3D-skrivare

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mattias Liljare; Theodore Silveira Övrebö; [2019]
  Nyckelord :concrete; 3D-printer; 3D-print; 3D-printers; additive manufacturing; fly ash; tixotropy; rheological properties; betong; 3D-skrivare; 3D-skrivning; additiv tillverkning; flygaska; tixotropi; reologiska egenskaper;

  Sammanfattning : 3D-printing, också känt som additiv tillverkning, är en tillverkningsmetod som har revolutionerat många branscher och har växt stort både inom industrin och för privat användning. Tekniken använder sig utav en lager-på-lager metod för att tillverka olika objekt. LÄS MER