Sökning: "utveckling hr"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden utveckling hr.

 1. 1. Betydelsen av systemstöd för personalutveckling: Onboarding och Upskilling inom LMS-system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ebba Pihl; Magda Maesel; [2021]
  Nyckelord :Onboarding; upskilling; systemstöd; LMS; HR; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att utbilda och fortbilda sina anställda är en viktig process för företag. Det krävs mer och mer för att företag ska hålla kvar sina anställda och möjligheten att utvecklas och fortbildas är något anställda ser positivt på. LÄS MER

 2. 2. HR praktikers perspektiv i professionsfrågan - en studie kring HR uppdragets dilemman

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jessica Johansson; Albulena Kelmendi; [2021]
  Nyckelord :HR; profession; professionell; HR roller; HR värde; HR legitimitet;

  Sammanfattning : Den historiska utveckling som verkar splittra både HR:s arbetssätt och professionsfrågan åt många håll motiverade vårt syfte att studera frågan i Sverige ur HR– praktikerns perspektiv. I den akademiska ordboken beskrivs begreppet profession att det tillhör ett fack, ett yrke. Professionalism är att vara yrkeskunnig. LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av en digital rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Digital Recruitment; Recruitment; Evaluation; Candidate Experi-ence; Employer Branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att använda tekniska verktyg blir allt vanligare för att effektivisera HR-processer och därmed blir användning av ATS, Applicant tracking systems, allt vanligare i rekryteringsprocessen. I denna studie utvärderas en digitaliserad rekryteringsprocess gällande intern användbarhet och kandidatupplevelse. LÄS MER

 4. 4. Språket, en spegelbild av kulturen : Integration av utrikesfödda medarbetare till det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ingrid Söderberg; Elin Ångström; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; integration; introduktion; organisationskultur och utrikesfödd;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka huruvida tillverkande företag introducerar och integrerar utrikesfödda medarbetare i det svenska arbetslivet. Studien tillämpade en kvalitativ forskningsstrategi och undersökte ansvariga chefer, HR-, samt utrikesfödda medarbetares upplevelser av introduktions- och integrationsprocessen, detta gjordes på företaget LKAB. LÄS MER

 5. 5. Lantbrukares syn på behovet av HR-tjänster : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Karl Dahl Wallin; Andréa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :produktionslantbruk; personal; arbetsgivare; ledarskap; lantbruksrådgivning; staff; employees; employer; leadership; agriculture counselling; production agriculture;

  Sammanfattning : Lantbruksföretagen blir allt färre men större och därmed ökar behovet av att hitta rätt personal och att behålla den för att kunna utveckla företaget till nästa steg. Att attrahera och behålla kunnig och talangfull personal är en viktig del om företaget ska vara konkurrenskraftigt. LÄS MER