Sökning: "utvecklingsarbete som examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden utvecklingsarbete som examensarbete.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Micael Appelholm; Gustaf Larsson; [2021]
  Nyckelord :Kontaktledning; kontaktledningssystem; höghastighetsjärnväg; catenary; catenary system; highspeed railway; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och utvärdering av lågkostnadssystem för inklinationsmätning på fordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Pontus Hedenström; [2021]
  Nyckelord :embedded systems; accelerometer; IMU; incline; vehicle; inbyggda system; accelerometer; IMU; inklination; fordon;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utförs tillsammans med Ålö AB som tillverkar frontlastare under varumärket Quike och ämnar utvärdera olika möjliga lösningar för ett system som beräknar inklinationen på fordon. Systemet ska utformas med låg kostnad som prioritet och skall klara hårdvaruklassificeringar för elektronik tillämpat på fordon (AEC-Q100). LÄS MER

 4. 4. Development of verified FE simulation method on crimp joint with gasket : A combined experimental and numerical study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Erik Andraéy; [2021]
  Nyckelord :Method development; Radiator; Experimental Stress Analysis; Structural Analysis; Falsförband; Metodutveckling; Radiator; Experimentell Spänningsanalys; Strukturanalys;

  Sammanfattning : When developing drivetrain cooling modules for commercial vehicles, the top priority is the strength of the products. The reason lays within the structural change that companies are undergoing where the warehouses are minimized and the companies are relying on the transportation of commercial vehicles. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagog och Förstelärare i skolutvecklingsprocessen: kompletterande eller konkurrerande roller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Gertrud "Trudi" Knutsdotter Carleson; Charlotte Sandelin; [2021]
  Nyckelord :ArbetsbeAretsbeskrivning; Distribuerat delegerat ledarskap; Förstelärare; Profession; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Förstelärare och specialpedagog i skolutvecklingsprocessen: kompletterande eller konkurrerande roller? (Knutsdotter-Carleson, Trudi & Sandelin, Charlotte, 2021) är vårt examensarbete efter 1,5 år på Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.  Uppsatsen sätter ljuset på försteläraren och specialpedagogen. LÄS MER