Sökning: "utvecklingsarbete utomhuspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden utvecklingsarbete utomhuspedagogik.

 1. 1. Naturen som läranderum : Ett utvecklingsarbete om friluftsaktiviteter som verktyg i verksamheten på fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lina svensson; [2016]
  Nyckelord :Friluftsliv; Utomhuspedagogik; Utevistelse; Fritidshem; Barn; Fritidspedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Klassrummet – fast utomhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Susanne Algestam; Marcus Malby; [2015]
  Nyckelord :aktionsforskning; matematik; sociokulturell teori; uteklassrummet; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : BakgrundForskning visar att utomhuspedagogik är positiv i många bemärkelser. En möjlig teori att koppla samman med utomhuspedagogik är den sociokulturella, utifrån ett grupperspektiv. Studien har bedrivits genom ett utvecklingsarbete där de didaktiska för- och nackdelarna med undervisning i ett uteklassrum varit i fokus. LÄS MER

 3. 3. Lokalhistorians teori och praktik - en undersökning om lokalhistorians plats i historieundervisningen i grundskolans senare del

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Tegnér; [2014]
  Nyckelord :historia; lokalhistoria; närmiljö; upplevelsepedagogik; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera på vilket sätt lokalhistoria kan utgöra en didaktiskt inkluderad del av historieundervisningen för elever i grundskolans senare del. Syftet var vidare att undersökningen skulle resultera i ett praktiskt genomförbart planeringsupplägg. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik i förskola och skola : Ett utvecklingsarbete med aktiviteter och lektioner i svenska och matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åse Andersson; Therese Dahmberg; [2013]
  Nyckelord :Utvecklingsarbete; utomhuspedagogik; matematik; svenska;

  Sammanfattning : Vårt utvecklingsarbete har utförts i en förskola och i en skola årskurs 2 i syftet att få in mera aktiviteter och undervisning utomhus som samspelar med förskoleverksamheten och skolundervisningen inomhus. Vi ville även se vilka möjligheter respektive hinder det fanns med utomhuspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Utematte är kul! : Ett utvecklingsarbete om hur utomhuspedagogik kan stimulera elevers lärande i geometri.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joline Karlsson; Sandra Pärlsjö; [2012]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; matematik; geometri; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här utvecklingsarbetet var att fördjupa oss i hur utomhuspedagogik som lärandemiljö kan stimulera elevers lärande inom geometri. Verktyg som användes för dokumentation i utvecklingsarbetet var observationer och loggbok samt studerande av tidigare forskning. LÄS MER