Sökning: "utvecklingsekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet utvecklingsekologi.

 1. 1. ÖVERGÅNGEN TILL FÖRSKOLEKLASS FÖR BARN SOM UPPVISAR SÅRBARHET

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Tenblad; [2020-04-16]
  Nyckelord :övergång; sårbarhet; förskoleklass; förskollärare; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare i förskolan och i förskoleklass ser på övergången till förskoleklass för barn som uppvisar sårbarhet utifrån möjligheter, hinder, samarbetsformer och den egna yrkesrollen. Denna kvalitativa studie är inspirerad av en utvecklingsekologisk teori som utgår från samspelet mellan individen och den omgivande miljön. LÄS MER

 2. 2. Det räcker inte att bara bo : En kvalitativ studie om barn på skyddat boende och insatserna de erbjuds

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maya Danielsson; Louise Wiker; [2020]
  Nyckelord :Children exposed to domestic violence; Sheltered housing; Domestic violence shelter; Services; Child and adolescent psychiatry; Social services; Barn som bevittnat våld; Skyddat boende; Insatser; BUP; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att uppleva våld mellan föräldrar är en av de värsta formerna av våld ett barn kan utsättas för, och det kan medföra trauman och hälsoproblem ända in i vuxenlivet. När kvinnan tar sig ur relationen och får en placering på skyddat boende får barnen ofta följa med. LÄS MER

 3. 3. Du vet bäst, du är ju pedagogen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Bakrawi Johansson; Anna Tegsell Juhlin; [2020]
  Nyckelord :cooperation; Bronfenbrenner; guardian; development ecology; educator;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med vår studie är att synliggöra vad begreppet samverkan innebär för pedagoger. Vi vill öka kunskapen om uppdraget kring samverkan i förskolan och hur det kan fungera i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan skolan och hem En intervjustudie om hur fyra grundskolerektorer uppfattar sin roll i samverkan med vårdnadshavare generellt, och specifikt med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Heike Streblow; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; Mentor; Samverkan; Rektor; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Streblow, Heike (2019). Samverkan mellan skolan och hem. En intervjustudie om hur fyra grundskolerektorer uppfattar sin roll i samverkan med vårdnadshavare generellt, och specifikt med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. (Collaboration between school and home. LÄS MER

 5. 5. Jag bör men vet inte hur man gör : En studie om modersmålsutvecklande arbete på förskolor i Uppsala kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Eveli Mägi; Linda Mattsson Flodmark; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; utvecklingsekologi; interkulturalitet; likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar, förhållningssätt och arbetssätt som finns i arbetet med att utveckla flerspråkiga barns modersmål på förskolor i Uppsala kommun. Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv har vi förklarat hur barnets möjligheter att utvecklas påverkas både i direkt kontakt med andra personer men också i ett större sammanhang genom kommunala eller samhälleliga aspekter. LÄS MER