Sökning: "utvecklingsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet utvecklingsekonomi.

 1. 1. Pålitligheten av randomiserade studier : En reanalys av en ekonomiprisvinnande studie med Fishers exakta test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Malcolm Svensson Rothmaier; Emil Landén; [2020]
  Nyckelord :Randomiserade studier; fältexperiment; utvecklingsekonomi; pålitlighet; validitet; Fisher; exakt test; behandlingseffekt; medelvärde; median; Neyman; Gosset; Duflo; Deaton; Statistik;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har fältexperiment vunnit mark inom det nationalekonomiskafältet, särskilt inom utvecklingsekonomin. Michael Kremer, Abhijit Banerjee och EstherDuflo tilldelades 2019 ekonomipriset för deras arbete med fältexperiment i utvecklingsländer.Samtidigt råder det delade meningar om dessa studiers pålitlighet. LÄS MER

 2. 2. Minskar handel den ekonomiska ojämlikheten i utvecklingsländer? : En studie över tidigare europeiska kolonier med kust

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Elin Fredriksson; Helene Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Trade; Poverty; Inequality; Developing countries; Emerging countries; Development Economics.; Handel; Fattigdom; Ekonomisk ojämlikhet; Utvecklingsländer; Tillväxtländer; Utvecklingsekonomi.;

  Sammanfattning : Handel och dess konsekvenser för samhället är ett omdiskuterat ämne inom såväl den ekonomiska forskningen som inom den politiska debatten. Diskussionen utgörs av starka motsättningar och bristen på konsensus riskerar att leda till felaktiga politiska beslut. LÄS MER

 3. 3. The effect of foreign aid on economic growth : A cross section study on aid to Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Zahra Sheikh Ahmed; [2014]
  Nyckelord :Corruption; Developing countries; Development economics; Economic growth; Foreign aid; Human capital; Investment; Two-gap model; bistånd; ekonomisk tillväxt; human kapital; investering; korruption; two-gap modellen; utvecklingsekonomi; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : For decades the question regarding foreign aid’s effectiveness has been disputed. The ongoing debate concerning whether foreign aid yields or prevents economic growth has been discussed by different scholars, though with dissimilar outcomes. LÄS MER

 4. 4. Kampen om kunskap: Vem bestämmer vad kunskap är och vem äger den? : En textanalys av WIPOs Development Agenda och Draft Treaty on Access to Knowledge

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna-Lena Löfberg; [2008]
  Nyckelord :Knowledge; Digital divide; Development underdevelopment; Copyright; Kunskapsöverföring; informationssamhälle; utvecklingsekonomi; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Uppsala universitet The aim of this master’s thesis is to investigate, through text analysis, the role of copyright in development, with particular interest of how the concepts knowledge and access to knowledge are used in Access to Knowledge Draft Treaty and WIPO Development Agenda. The definition of the concept knowledge, as it is used in copyright, is based in a Western historical and philosophical context and therefore excludes knowledge created in another type of society. LÄS MER

 5. 5. The Right to Food in a Global Structure - A whole world at fault for hungry stomachs?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ida Agering; [2008]
  Nyckelord :Right to Food; Food Security; Global Structure; International Economic System; Economic; Social and Cultural Rights; Human rights; Mänskliga rättigheter; Economics of development; Utvecklingsekonomi; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : The focal point of the essay is the right to food as a human right. The author argues that there is a need for a change in the human rights system concerning the right to food, since the original framework assigns full responsibility to the individual states, whereas in today's global power structures, government policies and national institutional arrangements in poor countries have very little influence on the design of the global order. LÄS MER