Sökning: "utvecklingsinriktat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden utvecklingsinriktat lärande.

 1. 1. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling inom vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christopher Hogbring; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur chefer och medarbetare i den offentliga vården ser på kompetensutveckling och lärandeprocesser och hur de arbetar med kompetensutveckling. I en kvalitativ studie intervjuades två chefer och två medarbetare på en större vårdinrättning. LÄS MER

 3. 3. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 4. 4. "Vi ska på äventyr!" : -ett utvecklingsinriktat arbete med äventyrspedagogik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; äventyrspedagogik; det äventyrsbaserade temat; adventure education; fritidshem och aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syftet i utvecklingsarbetet är att inspirera fritidshemslärarna till äventyrspedagogik och att eleverna ska uppskatta de utomhusaktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. Nulägesanalysen baseras på intervjuer med fritidshemslärare och elever där det visade sig att utomhusaktiviteterna som utfördes kunde utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Arbetares erfarenheter av lärande inom lageryrket : En intervjustudie med fokus på hur lagerarbetare upplever sin yrkeskompetens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Klara Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Informellt lärande; formellt lärande; arbetsplatslärande; utvecklingsinriktatlärande; anpassningsinriktat lärande; lageryrket;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärandet framgår inom lageryrket. Fokus är på lagerarbetares egna erfarenheter och hur de själva beskriver att de utvecklade sitt yrkeskunnande och sin kompetens, samt undersöka vilket stöd de hade av den formella introduktionen som arbetsgivaren tillgodosåg, såväl som den informella, av sina kollegor. LÄS MER