Sökning: "utvecklingskonflikt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utvecklingskonflikt.

  1. 1. Varats olidliga tomhet : En psykoanalytisk texttolkning av Herman Hesses Siddhartha

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Indra Stiller; [2008]
    Nyckelord :psykoanalytisk; texttolkning; objektrelationsteori; hermeneutisk; klinisk; överföring; motöverföring; Klein; Winnicott; Masterson; preoidipal; utvecklingskonflikt; separation-individuation; narcissistisk; verklighetsförnekande; falskt själv;

    Sammanfattning : Föreliggande studie utgör en psykoanalytisk texttolkning av den tysk-schweiziske författaren Hermann Hesses Siddhartha ur ett objektrelationsteoretiskt perspektiv. De metoder som tillämpas är den traditionella hermeneutiska texttolkningsmetoden och den kliniska psykoanalytiska överförings- och motöverföringsmodellen. LÄS MER