Sökning: "utvecklingspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet utvecklingspedagogik.

 1. 1. Undervisning vid barns lek utomhus : Förskollärares syn på undervisningsbegreppet vid barns lek utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fanny Johansson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Undervisning; Utomhusvistelse; Lek; Sociokulturellt perspektiv; Utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är ur en sociokulturell syn på undervisning och lärande tillsammans med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien vill även undersöka hur förskollärare förhåller sig till undervisning vid barns lek utomhus samt hur de ser på sin egen roll vid barns lek utomhus. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder sig av utomhusmiljön för att främja barns matematiska förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Signal; Anica Djordjevic; [2021]
  Nyckelord :Barns lärande; förskollärare; matematikundervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare använder utomhusmiljön i undervisningen för att främja barns matematiska förståelse. Undersökningen genomfördes genom ett kvalitativt tillvägagångssätt med det teoretiska perspektivet utvecklingspedagogik. LÄS MER

 3. 3. Undervisningen flyttas ut : En studie om undervisning i förskolan under covid-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Lind; Josefine Petersson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Covid-19; utomhusundervisning; utvecklingspedagogik; lärandets objekt; lärandets akt; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares undervisning utomhus och i relation till covid-19. Förskolorna har fått restriktioner och den största delen av verksamheten ska äga rum utomhus. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttrycksformer som stöd för barns tidiga språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Möller; Emelie Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Bild; estetiska uttrycksformer; förskola; musik; språkutveckling; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar och arbetar med de estetiska ämnena, bild och musik som stöd för barns tidiga språkutvecklingen. Intervjuerna som genomfördes var med tre förskollärare och en specialpedagog från tre olika förskolor i två olika kommuner i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Att iscensätta musikundervisning i förskolan där musiken är målet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Isaksson; Emelie Persson; [2021]
  Nyckelord :musik; förskola; undervisning; inommusikaliskt mål;

  Sammanfattning : Som verksamma pedagoger i förskolan upplever vi att musik som ett innehåll i förskolan inte får tillräckligt stort utrymme i undervisningen. Våra erfarenheter är att musik till största delen används som en metod för att lära barnen något annat. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. LÄS MER