Sökning: "utvecklingsplan företag"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden utvecklingsplan företag.

 1. 1. Arbetsengagemang i det nya arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clara Dellgren; Mathilda Björk; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Generationer; Arbetsengagemang; Performance Management; IKEA.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med den växande digitaliseringen förändras förutsättningarna för arbetslivet och medarbetare ställer nya krav på sina arbetsgivare. Arbetet med Performance Management behöver förnyas för att möta framtidens behov. LÄS MER

 2. 2. Chachaklum, a viable initiative? : a stakeholder management approach towards a community enterprise

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ella Lundström; [2014]
  Nyckelord :business; CBE; community; forest; Guatemala; Petén; smallholder; stakeholder;

  Sammanfattning : Due to poorly functioning local and regional markets, the smallholders in San Francisco, Petén, were dependent on intermediaries that took advantage of the smallholder’s distance to markets. In an attempt to secure income and strengthen their bargaining position, 189 smallholders joined forces through the creation of a social smallholder network, held together by a community based enterprise. LÄS MER

 3. 3. Performance Management in Self-Managing Teams : A case study of a knowledge-intensive company

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell marknadsföring och industriell ekonomiLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Industriell marknadsföring och industriell ekonomiLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emelie Eriksson; Emelie Öjersson; [2012]
  Nyckelord :Knowledge-intensive companies; Self-managing teams; Performance management; Goal setting; Performance Feedback; Performance appraisal; målstyrning; feedback; utvärdering;

  Sammanfattning : For many companies, especially the ones that are knowledge-intensive such as consulting companies or service delivery firms, it has been increasingly popular to organize the employees in so called self-managing teams. These teams have proven to increase efficiency as they reduce overhead costs by not having the need of being supervised by a manager. LÄS MER

 4. 4. Metod för värdering av logistiknav i Sverige : förutsättningar för MellanSveriges LogistikNav

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jenny Lindberg; Josefin Lindberg; [2011]
  Nyckelord :Logistiknav; MellanSveriges LogistikNav; Gävle-Borlängeregionen; Logistikranking;

  Sammanfattning : Flera städer och regioner har börjat arbeta tillsammans för att stärka sina gemensamma positioner och öppna nya möjligheter för företagen i regionen. Genom att etablera så kallade logistiknav kan samarbete mellan olika aktörer i regionen ske på nya villkor. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarsamtal - om tillvägagångssätt, rutiner och motivationshöjande faktorer för medarbetarsamtal på Alviva AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Malin Nilsson; Natalie Schoultz; [2010-10-08]
  Nyckelord :Mål; Kommunikation; Medarbetarsamtal; Motivation; Feedback;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats gjort en fallstudie kring hur rutiner och tillvägagångssätt för medarbe-tarsamtal ser ut på ett företag inom företagshälsovården, Alviva. Bakgrunden till att vi genom-fört studien är, förutom ett intresse hos oss att lära oss mer om området, att det på företaget framkommit att en tredjedel av medarbetarna inte upplever att medarbetarsamtalen fungerar optimalt. LÄS MER