Sökning: "utvecklingsprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet utvecklingsprojekt.

 1. 1. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång.Teori:Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Categorizing and managing difficulties in interorganizational requirements engineering

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Samuel Andrén; [2020]
  Nyckelord :Requirements Engineering; Interorganizational collaboration; Collaboration Engineering; Global Software Development; Process Definition; Agile; Requirements Documentation; Communication in Interorganizational Contexts;

  Sammanfattning : As globalisation is now a reality for most large organizations, and the competition for most businesses moving faster and becoming tougher, there is a need for engineering projects to deliver results faster in a more complex environment than ever, but also for companies to collaborate to utilize a wider array of competencies and to reach new markets with their products. This case study analyses which difficulties arise in interorganizational requirements engineering, and what organizations can do to alleviate the effects of those difficulties, as well as suggest which actions are most effective to focus on. LÄS MER

 3. 3. “En grej till som ska göras” : en intervjustudie med pedagoger och specialpedagoger om ett utvecklingsprojekt i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Spjuth Landgren; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :development work; hindrance; Institutional theory; Learning organization; school development; special educational needs teacher; success factors; Institutionell teori; Lärande i organisationer; hinder; framgångsfaktorer; skolutveckling; specialpedagog; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap kring vilka framgångsfaktorer och hinder det kan finnas vid utvecklingsprojekt i skolor och hur resultatet av ett projekt kan upplevas av pedagogerna. Syftet är även att undersöka på vilket sätt specialpedagogerna varit delaktiga i utvecklingsprojektet. LÄS MER

 4. 4. Categorizing and managing difficulties in interorganizational requirements engineering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Samuel Andrén; [2020]
  Nyckelord :Requirements Engineering; Interorganizational collaboration; Collaboration Engineering; Global Software Development; Process Definition; Agile; Requirements Documentation; Communication in Interorganizational Contexts; Requirements Engineering; Interorganizational collaboration; Collaboration Engineering; Global Software Development; Process Definition; Agile; Requirements Documentation; Communication in Interorganizational Contexts;

  Sammanfattning : As globalisation is now a reality for most large organizations, and the competition for most businesses moving faster and becoming tougher, there is a need for engineering projects to deliver results faster in a more complex environment than ever, but also for companies to collaborate to utilize a wider array of competencies and to reach new markets with their products. This case study analyses which difficulties arise in interorganizational requirements engineering, and what organizations can do to alleviate the effects of those difficulties, as well as suggest which actions are most effective to focus on. LÄS MER

 5. 5. Noterade eller onoterade fastighetsinvesteringar? : Undersökning av diskrepansen i värderingen mellan noterade och onoterade fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jamila Elouali; Karl Hansson; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Returns; Private and Public Real Estate; Capitalization Rate; Asset Allocation; Fastighetsavkastning; publika och privata fastighetsinvesteringar; direktavkastning; tillgångsallokering;

  Sammanfattning : Avkastningen från privata och publika fastighetsinvesteringar är något som undersökts extensivt, med slutsatsen att noterade fastighetsinvesteringar uppvisat en högre avkastning jämfört med onoterade fastighetsinvesteringar på kort sikt. Denna uppsats avser att analysera historiska direktavkastningar i syfte av att upptäcka eventuella diskrepanser i värdering mellan noterade och onoterade fastighetsinvesteringar. LÄS MER