Sökning: "utvecklingspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet utvecklingspsykologi.

 1. 1. Alltid redo att lyssna: : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om relationskompetensens betydelse inom SiS skolverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Andersson; [2023]
  Nyckelord :Relationskompetens; statens institutionsstyrelse; SiS; placerade barn; skolsvårigheter;

  Sammanfattning : Andersson, Sara (2023). Alltid redo att lyssna: en kvalitativ studie om lärares uppfattningar om relationskompetensens betydelse inom SiS skolverksamhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90h p. LÄS MER

 2. 2. Konst för alla? : Om bildkonst för olika utvecklingsmässiga eller kognitiva förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Elisabet Stensdotter; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out if and how people with different cognitive and developmental conditions than a neurotypical adult can experience visual art. I examine this question based on the case study of neurotypical children aged 0–2 years. The questions I ask are: 1. LÄS MER

 3. 3. Var ska vi hänga? : en studie om tonåringar inom landskapsarkitekturen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Rodriguez Bristulf; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; tonåringar; offentliga rum; utvecklingspsykologi; tonårsvänliga städer; miljöpsykologi.;

  Sammanfattning : Alla som når vuxen ålder gör det genom att passera tonåren - en tid som för många präglas av frigörelse och förvirring. I denna fas av livet har staden en viktig betydelse för vår utveckling, då den offentliga miljön ger utrymme att både iakkta och delta i samhället. LÄS MER

 4. 4. Coronabarnen : En studie om sex pedagogers upplevelse om barns sociala lekkompetens och lek – före och under coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Näslund; [2022]
  Nyckelord :lek; social kompetens; pedagoger; coronapandemi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ett urval av pedagogers olika upplevelse om huruvida restriktionerna och förhållningsreglerna i samband med coronapandemin har påverkat förskolebarns sociala lekkompetens och deras lek i förhållande till hur det var innan coronapandemin, samt om pedagoger upplever att betydelsen av deras roll har förändrats sedan innan pandemin. Relationell pedagogik samt utvecklingspsykologi används som teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 5. 5. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER