Sökning: "utvecklingssamtal för vem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden utvecklingssamtal för vem.

 1. 1. Förskolans utvecklingssamtal ur ett didaktiskt perspektiv : Sex förskollärares berättelser om arbetet med utvecklingssamtalet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Berg; Theres Björk; [2016]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Förskollärares berättelser; Individuella utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera sex förskollärares berättelser om arbetetmed utvecklingssamtalet i förskolan. Detta analyserades med ett didaktisktperspektiv, där utvecklingssamtalets syfte - varför, utvecklingssamtaletsgenomförande – hur, utvecklingssamtalets innehåll – vad, utvecklingssamtaletsunderlag – med vad samt utvecklingssamtalets målgrupp - för vem undersöktes. LÄS MER

 2. 2. Skriftliga omdömen eller inte. : En studie i hur högstadieelever ser på utvecklingssamtal och dess förberedelser i relation till lärandeprocessen efter införandet av Lgr 11.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Minna Thullberg; [2014]
  Nyckelord :Student influence; Individual development plans; Meta-cognition; Written assessment; Personal development dialogue; Elevinflytande; individuell utvecklingsplan; metakognition; skriftliga omdömen; utvecklingssamtal.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att undersöka hur elever i årskurs 7 upplever att utvecklingssamtal och dess förberedelser är en del i deras lärandeprocess, om uteblivna skriftliga omdömen påverkat lärprocessen, samt vilka likheter och skillnader det finns mellan elevledda jämfört med lärarledda utvecklingssamtal. Med en enkätundersökning jämfördes attityder hos elever från två olika skolor; Tätortsskolan som använde skriftliga omdömen och lärarledda utvecklingssamtal och Storstadsskolan utan skriftliga omdömen och med elevledda utvecklingssamtal. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingssamtal – En litteraturstudie över vem utvecklingssamtalet gynnar främst, elev, vårdnadshavare eller lärare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för didaktik

  Författare :Liv Tegelström; [2010]
  Nyckelord :elev; grundskola; hem; lärare; samtal; skola; utvecklingssamtal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att utifrån relevant litteratur granska vem som främjas bäst av ett utvecklingssamtal, är det eleven, vårdnadshavaren eller läraren. En frågeställning var att undersöka vem som får mest ut av att ha ett utvecklingssamtal. LÄS MER

 4. 4. Att bolla samtalsämnet : om utvecklingssamtalet som bandy och tennis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Oscar Mattsson; [2010]
  Nyckelord :game; play; utvecklingssamtal; spel; lek;

  Sammanfattning : I denna skrift undersöks utvecklingssamtalet ur aspekter av bollspel. Med hjälp av traditionell bandy och vanlig tennis anges ett möte mellan spelare som å ena sidan en likhet i tiden och å andra sidan en likhet i rummet. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingssamtal, utvecklande för vem? : Talks of development, developing to whom?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Gustavsson; Eva-Lotta Lemming-Arrenius; [2008]
  Nyckelord :Talks of development; Utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att sätta in utvecklingssamtalet i ett större sammanhang och belysa det ur flera perspektiv och att redogöra för hur utvecklingssamtalet uppfattas av de olika deltagarna elev, förälder samt lärare. Metoden vi valt för att utföra denna undersökning är en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER