Sökning: "utvecklingsstörda i arbetslivet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden utvecklingsstörda i arbetslivet.

 1. 1. Från gymnasiesärskola till arbetsliv : Om särskoleelevers upplevelser och erfarenheter av skoltiden och sin väg ut i arbetslivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Olof Einarsson; [2014]
  Nyckelord :Labour market; disabilities; motivation; arbetsmarknad; funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; motivation; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Det är svårt för personer med funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden och handlar det om en intellektuell funktionsnedsättning är chanserna än mindre. Funktionsnedsatta ska precis som alla andra ha en chans att genom sin sysselsättning kunna försörja sig. LÄS MER

 2. 2. Daglig verksamhet eller lönebidrag : övergången skola arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Monika Ekholm; [2005]
  Nyckelord :Gymnasiesärskoleelev; Utvecklingsstörd; Daglig verksamhet; Lönebidrag; Organisation System; Samarbete;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur organisationen/systemet och samarbetet mellan gymnasiesärskolan, arbetsförmedlingen och kommunen ser ut när det gäller att förbereda eleverna inför arbetslivet. Jag har valt att jämföra Stockholm, som arbetar traditionellt gentemot arbetsförmedlingen i Göteborg som arbetar via ett EU-projekt och Östersunds arbetsmodell som arbetar via en kommunal daglig verksamhet. LÄS MER