Sökning: "utvecklingsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade ordet utvecklingsstörning.

 1. 1. Speciallärares beskrivningar av planering och undervisning inom grundsärskola och gymnasiesärskola : med särskild uppmärksamhet på undervisning inom sexualitet, samtycke och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Hellström; Anna Jenryd; [2023]
  Nyckelord :anpassningar; planering; relationer; samtycke; sexualitet; speciallärare; undervisning ;

  Sammanfattning : Detta är en småskalig studie inom speciallärarprogrammet, inriktning mot utvecklingsstörning. Studiens syfte var att belysa speciallärares beskrivningar av planering och utförande av undervisning inom grundsärskola och gymnasiesärskola. LÄS MER

 2. 2. Om synen på reproduktiva rättigheter för personer med utvecklingsstörning : En historiesociologisk dokumentstudie av utvalda SOU:er mellan åren 1933 och 1992

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Munck af Rosenschöld; Emilie Liljelyck; [2023]
  Nyckelord :utvecklingsstörning; föräldraskap; tvångssterilisering; normaliseringsprocesser; policyanalys; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Historiskt har föräldraskap inte varit något personer med utvecklingsstörning haft rätt till. Samhället har på olika sätt hindrat individer med utvecklingsstörning att fortplanta sig, antingen genom tvångssterilisering eller ”social sterilisering”, såsom att institutionalisera personer i enkönade boendeformer. LÄS MER

 3. 3. Inkluderad med IF? : Vårdnadshavares upplevelse av sina barns förskoletid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Hage; Yvonne Huth; [2023]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; vårdnadshavarperspektiv;

  Sammanfattning : Sverige uppmärksammas internationellt som ett föregångsland gällande förskola och inkludering då alla barn i Sverige har rätt till likvärdig utbildning i en ordinarie förskola. Förskolan är första steget i det svenska skolsystemet och då människans hjärna är som mest plastisk i förskoleåldern är en kvalitativ förskoleverksamhet av stor vikt för barnets utveckling. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 5. 5. En nationell undersökning om arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiesärskolan : Synen på arbetsplatsförlagt lärande och dess betydelse för elever som läser ett nationellt program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Gustafsson; Sjölie Eivor; [2022]
  Nyckelord :Workplace-based learning; wbl; upper secondary special school; intellectual disability; mild developmental disorder; employability.; Arbetsplatsförlagt lärande; APL; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; lindrig utvecklingsstörning; anställningsbarhet.;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study is to illustrate how Work-based Learning (WBL) is handled in Special Education High Schools. With this purpose in mind, four questions have been formulated and they focus on what proportion of the total amount of high school students in the Special Education High School National Program who is completing their WBL according to governmental regulations, what challenges the WBL managers experience in working with WBL, what reasons the WBL managers see as decisive for students not completing their WBL and what benefits the WBL managers see with WBL. LÄS MER