Sökning: "utvisning på grund av brott"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden utvisning på grund av brott.

 1. 1. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 2. 2. Ömsesidigt erkännande på bekostnad av rätten till frihet och säkerhet? - En uppsats om den europeiska arresteringsorderns tvångsmedel ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :August Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ECJ ruling in Aranyosi and Caldararu restricts the application of the principal of mutual recognition in the Framework Decision. If an executive authority finds that there is a real risk of a violation of the ban on torture in the specific case, an EAW shall be suspended but not refused. LÄS MER

 3. 3. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 4. 4. Utvisning på grund av brott - konflikt mellan barnets bästa och samhällsintresset

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktorija Zonina; [2018]
  Nyckelord :barnets bästa; samhällsintresse; utvisning på grund av brott; nationell lagstiftning; EU-rätt; Barnkonventionen; Freeman; Archard; Zermatten;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det vilka rättigheter barn innehar vid förälders utvisning på grund av brott. Det är ett omdiskuterat ämne inom den politiska debatten, speciellt på senare tid när regeringen bestämde att inkorporera Barnkonventionen. LÄS MER

 5. 5. Exkluderad från skyddsstatus - Ett straff för begånget brott eller en administrativ åtgärd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Askow; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis address the rules of asylum law that allows exclusion of certain persons in need of protection from taking part of the protection provided by national and international law. The purpose of this thesis has been to investigate whether an exclusion may be regarded as punishment for a committed crime in criminal law. LÄS MER