Sökning: "uveit häst"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden uveit häst.

 1. 1. Biotillgänglighet av atropin vid topikal ögonbehandling hos häst och metoder för objektiv mätning av tarmmotilitet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Carolina Johansson; [2016]
  Nyckelord :atropin; biotillgänglighet; häst; farmakokinetik; tarmmotilitet; kolik; uveit; topikal administrering;

  Sammanfattning : Atropin är ett vanligt förekommande läkemedel vid behandling av uveit hos häst för att inducera mydriasis och relaxera ciliarmuskulatur och irissfinkter, i syfte att ge smärtlindring samt minska risken för kroniska komplikationer. Tidigare studier har visat att intravenös samt topikal administrering av atropin kan ge upphov till minskad tarmmotilitet och risk för att utveckla kolik (Ström et al. LÄS MER

 2. 2. Immunologiska mekanismer i patogenesen vid kronisk exacerbativ uveit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johan Lundblad; [2015]
  Nyckelord :autoimmunitet; autoantigen; kronisk exacerbativ uveit; leptospiros; epitope spreading; autoimmunity; autoantigen; equine recurrent uveitis; leptospirosis; epitope spreading;

  Sammanfattning : Kronisk exacerbativ uveit (ERU) är en av de vanligare ögonsjukdomarna hos häst och drabbar hästnäringen svårt. Det är idag accepterat att sjukdomen är immunologiskt medierad och syftet med denna litteraturstudie är att klargöra de immunologiska mekanismer som ligger bakom sjukdomsförloppet. LÄS MER

 3. 3. Plasmakoncentrationen av atropin vid topikal administrering hos häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Hellgren; [2015]
  Nyckelord :atropi; häst; plasmakoncentration; farmakokinetik;

  Sammanfattning : Uveit hos häst är ett vanlig sekundärt problem till hornhinneskador. Hästar med uveit behandlas ofta med atropin som är ett pupillvidgande läkemedel och som genom sin verkningsmekanism bidrar till minskad risk för kroniska sammanväxningar mellan ögats olika strukturer samt lindrar den smärtsamma spasm i ciliarmuskulaturen som inflammationen ger. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av gastrointestinala effekter och koliksymptom vid ögonbehandling med höga doser atropin hos häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frieda Dalin; [2014]
  Nyckelord :atropin; kolik; tarmmotilitet; häst; topikal administrering;

  Sammanfattning : Topikal administrering av atropin är en viktig del i behandlingen av ulcerativ keratit och främre uveit hos häst. Atropin har flera viktiga egenskaper vid lokal behandling av ögat såsom förmågan att framkalla pupilldilatation, paralys av ciliarmuskulaturen samt minska läckaget av proteiner och celler ur inflammerade kärl i iris. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av gastrointestinala effekter och koliksymtom vid ögonbehandling med atropin i låg dos hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Monika Domberg; [2014]
  Nyckelord :uveit; atropin; tarmmotilitet; kolik; häst;

  Sammanfattning : Uveit är en vanlig ögonsjukdom hos häst som kan orsaka kroniska förändringar i ögat samt synbortfall. Etiologier kan vara trauma, systemiska infektioner eller neoplasi. LÄS MER