Sökning: "vädringsvanor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vädringsvanor.

 1. 1. Vädringsvanor och energiberäkningar : En enkätstudie kring vädringsvanor och dess påverkan på energiberäkningar i bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Adrian Cerps; Samuel Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Vädring; Beteende; Energiberäkningar; Energiförluster; Beteendemönster; Vanor; Inomhusklimat; Luftflöde; Ventilation; FTX-system; F-system;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen kring vädringsrelaterade beteenden i Sverige samt illustrera vad det har för betydelse för energianvändningen. Ge-nom att samla in enkätsvar från hushåll över hela Sverige samt beräkna ener-giförluster från dessa svar tas förslag fram på vädringstillägg för olika bo-stadstyper. LÄS MER

 2. 2. Energianalys av nybyggt trygghetsboende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Petter Beckne; Eric Palander; [2018]
  Nyckelord :Specific energy use; Energy analysis; VIP-Energy; Airing; Building envelope; Specifik energiförbrukning; Energianalys; VIP-Energy; Vädring; Klimatskal;

  Sammanfattning : Senast år 2045 ska utsläpp av växthusgaser reduceras till en nollnivå enligt Sveriges riksdag. I Sverige står bostads- och servicesektorn för 40 % av den sammanlagda energiförbrukningen. LÄS MER

 3. 3. Energiförluster på grund av vädring i nybyggda flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Akram Abdul Hamid; Irfan Ibrahimovic; [2013]
  Nyckelord :vädringsvanor; Vädring; simulering.; energiberäkning; flerbostadshus; energianvändning; ventilationssystem; naturlig ventilation; enkelsidig vädring; vädringstid; fönsteröppning; fönster; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER