Sökning: "vägarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet vägarbete.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Natalie Kauppi; [2020]
  Nyckelord :Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet vid vägarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Rikard Bagge; [2019]
  Nyckelord :Vägarbete; trafiksäkerhet; trafikpsykologi; road work; road safety; traffic psychology.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vägar slits konstant och kräver konstant förbättringar och ombyggnationer. För att möjliggöra detta krävs personer som befinner sig ute på vägarna. Tekniken har gått framåt inom området trafiksäkerhet men skulle behöva förbättras ytterligare om vägarbetare ska vara säkra på sin arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Rigid barrier or not? : Machine Learning for classifying Traffic Control Plans using geographical data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Cornelia Wallander; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Traffic Control Plan; roadwork; geographical data; GIS; FME; R; Maskininlärning; TA-plan; trafikanordningsplan; vägarbete; geografisk data; GIS; FME; R;

  Sammanfattning : In this thesis, four different Machine Learning models and algorithms have been evaluated in the work of classifying Traffic Control Plans in the City of Helsingborg. Before a roadwork can start, a Traffic Control Plan must be created and submitted to the Traffic unit in the city. LÄS MER

 5. 5. Byggarbetsmiljösamordnares syn på utbildning, erfarenhet och kompetens för upprättande av arbetsmiljöplan och skydd vid etablering av anläggning på eller vid väg.

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Camilla Wagner; [2017]
  Nyckelord :Construction work coordination; Construction work; roadwork; road worker; work environment plan; risk management; BAS P; BAS U; Byggarbetsmiljösamordning; anläggningsarbete; vägarbete; arbetsmiljöplan; riskhantering; BAS P; BAS U;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljöföreskrifter ställer krav på erforderlig utbildning, erfarenhet och kompetens för byggarbetsmiljösamordnare vidför planering, projektering och utförande för att kunna verka i dessa roller. Det finns dock brister i kunskap om hur utbildning, erfarenhet och kompetens kan påverka skyddet vid anläggningsverksamhet som föregås vid eller på väg. LÄS MER