Sökning: "väggelement"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet väggelement.

 1. 1. Konstruktion av lyftverktyg

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Summaya Abdullahi Elmi; Elmas Sahin; [2021]
  Nyckelord :product development; lifting accessory; wall element; CAD; produktutveckling; lyftverktyg; väggelement; CAD;

  Sammanfattning : Detta projekts mål var att konstruera ett lyftverktyg som kan användas av Husmuttern, för att lyfta deras väggelement. Syftet med detta lyftverktyg är att underlätta byggprocessen i Husmutterns microfabrik och förutsätta säkra lyftningar av väggelementen. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Dobak Andersson; [2021]
  Nyckelord :håldäck; väggelement; vindlast; spannmålslast;

  Sammanfattning : I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. LÄS MER

 3. 3. Balance between financial and quality gains in housing production : A study on concrete and wooden frames

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gabriella Bystedt; Fatima Estrada Bernuy; [2021]
  Nyckelord :quality management systems; purchasing; prefabricated perforated decks; load-bearing wall elements; concrete; wood; kvalitetsledningssystem; inköp; prefabricerade håldäck; bärande väggelement; betong; trä;

  Sammanfattning : With increased demand for housing in Sweden's metropolitan regions, it is of greatimportance to meet the need and build more. The supply of housing is governed byaccess to land and what it costs to build apartment houses. LÄS MER

 4. 4. Styvhet och hållfasthet hos böjbelastade reglar från korslimmat trä : Elasticitetsmodul och böjhållfasthet hos reglar från korslimmat trä

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Eriksson; Björn Melin; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; korslimmat trä; syll; hammarband;

  Sammanfattning : En syll av korslimmat trä har avsevärt högre hållfasthet för stämpeltryck vinkelrätt sin längsriktning jämfört med traditionell syll av konstruktionsvirke, beroende på att vartannat lager belastas parallellt sin fiberriktning. Detta skapar förutsättningar att bygga högre hus med träregelstomme vid användandet av en syll  av korslimmat trä i konstruktionen. LÄS MER

 5. 5. Grön Betong i husproduktion : Att kompensera för lägre hållfasthetsutveckling i slaggbetong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Andreas Neves Lundin; [2021]
  Nyckelord :Slag Concrete; Carbon emissions; Cement; Strength development; Building construction; Slaggbetong; Koldioxidemissioner; cement; hållfasthetstillväxt; Huskonstruktion;

  Sammanfattning : Concrete is one of the world's most widely used building materials,but due to the high carbon dioxide emissions produced by the concretecomponent Portland cement, there is a growing need of alternativeconcrete recipes that require less portland cement. When you replace aportion of the Portland cement in the concrete recipe with an additivematerial such as granulated blast furnace slag, the carbon dioxideemissions decrease, but the strength growth becomes slower. LÄS MER