Sökning: "väggelement"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet väggelement.

 1. 1. Traditionella reglar och korslimmat trä : En jämförelse av småhusbyggnader med fokus på mängden material och spill som går åt vid framtagning av väggelement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Meltem Kibar; Zhra Kudhayer; Valentina Hanna; [2023]
  Nyckelord :Träreglar; KL-trä; produktion; återanvändning; spill; PUR-lim; MUF-lim; brand och materialåtgång.;

  Sammanfattning : This study compares two wood materials, cross-laminated timber (CLT) and traditional wood studs, for small house construction. The aim of this degree project is to assess their specific properties and differences in terms of sustainability and safety. LÄS MER

 2. 2. Fuktegenskaper i pappersreglar - En utredning av fuktbegränsningar hos Wood Tubes pappersreglar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Wilma Stålarm; Olivia Zetterström; [2023]
  Nyckelord :Wood Tube. Returpapp. Pappersregel. Fuktsäkerhet. Byggnadsmaterial. Cirkulärt byggande.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kunskapen kring byggbranschens klimatpåverkan växer och krav på förbättrade åtgärder framförs för att minska klimatavtrycken. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Elastisk dimensionering av vinkelstål med hänsyn till vridande moment : Elastic design of angle bar with consideration of torsional load.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Alexander Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Angelbar • Elastic design • Torsinoal load; • Vinkelstång • Elastisk dimensionering • Vridande moment;

  Sammanfattning : Byggbranschen idag pressas hårt både när det kommer till tid och pengar. Därför har man i följande rapport fokuserat på att ta fram en metod som bygger på att förenkla uppförande av stålstommar med olika prefabricerade väggelement. LÄS MER

 4. 4. Underbleck och fönstersmygens funktion : Har monteringsteknik någon betydelse vad gäller risk för inläckage av fukt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Niclas Tyrén; Valle Tyve; [2022]
  Nyckelord :Windowsills; Windowflashing; Climatescreen; Impactrain; Fönsterbleck; Underbleck; Klimatskärm; Slagregn;

  Sammanfattning : Byggnadens klimatskärm har en av de viktigaste uppgifterna, att skydda byggnaden från fuktoch vind. Försvagningar i klimatskärmen är vanligtvis håltagningar som till exempel fönster. LÄS MER

 5. 5. Betongoptimering av bärande innerskivor isandwichelement : Vad innebär minskad betongvolym för de direkta utsläppenav växthusgaser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Maja Olander; [2022]
  Nyckelord :CO2e; column-beam system; dimensioning; emissions; thinning; CO2e; dimensionering; förtunning; pelar-balksystem; utsläpp;

  Sammanfattning : Under 2019 stod Bygg- och fastighetssektorn för 21 procent avSveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sett till ett intervall från1993 fram till 2019 har det totala utsläppet av växthusgaserminskat. Det beror på att utsläppen vid uppvärmning reducerats. LÄS MER